وكيل خوب در تهران
 
وكيل پايه يك دادگستري - وكيل خانواده

در اين جا وكيل خانواده گروه وكلاي پارساي سعي كرده است كه به سادگي آنچه در خصوص دادخواست استرداد طلا و جواهرات، استرداد طلاجات توسط زوج، قانون استرداد طلاجات و پس گرفتن طلا بعد از طلاق لازم است را به صورت مستدل پاسخ بدهد.

1- استرداد هداياي دوره نامزدي كه منجر به ازدواج نشده است

قانون مدني در مواد 1037 الي 1040 به اين موضوع پرداخته است دوران نامزدي دوره اي است كه مراسم خواستگاري انجام شده است ولي هنوز منجر به وقوع عقد نكاح نشده است بايد توجه كرد از لحاظ قانوني اين دوران را كه هنوز زوجيت تشكيل نشده است با دوران عقد يعني حد فاصل وقوع عقد نكاح و شروع زندگي مشترك را نبايد با هم اشتباه گرفت. مواد مذكور در خصوص استرداد هداياي نامزدي صرفا مختص دوران نامزدي است و نه دوران عقد. بر طبق قانون هر يك از نامزد ها تاكيد مي كنم هر يك از نامزد ها و نه والدين آن ها مي تواند اگر نامزدي به هم بخورد و منجر به وصلت نشود هدايايي را كه به طرف ديگر يا والدين او داده مسترد نمايد. اگر بخشي از هدايا موجود نباشد قيمت آن ها پرداخت مي شود.

نكته: اگر دوران نامزدي يكي از نامزد ها فوت كند از مقررات مذكور نمي توان استفاده كرد.

2- استرداد هداياي نامزدي كه منجر به ازدواج شده است

همانطور كه گفته شد مواد 1037 الي 1040 قانون مدني در خصوص استرداد هدايايي است كه در دوره نامزدي داده شده و منجر به وصلت نشده است اما اگر منجر به وصلت (عقد نكاح) شود براي استرداد هدايا بايد به عمومات يعني مقررات عقد هبه موضوع مواد 795 الي 807 قانون مدني مراجعه كرد.

يكي از مواردي كه بر طبق بند 2 ماده 803 قانون مدني رجوع به هبه امكان پذير نيست موردي است كه هبه معوض باشد توجه داشته باشيد كه عوض هبه مي تواند مادي يا معنوي باشد. نظر غالب در رويه قضايي اين است با وقوع عقد نكاح ديگر امكان رجوع به هداياي نامزدي ميسر نيست زيرا قضات محترم - به درستي - عقد نكاح را عوض معنوي هداياي داده شده در نظر مي گيرند كه با اين وصف هبه معوض محسوب مي شود و غير قابل رجوع.

در اين زمينه آراء بسياري در محاكم صادر شده است كه به نمونه اي از آن كه از شعبه محترم 6 دادگاه تجديد نظر استان تهران صادر شده است و راي بدوي شعبه 148 دادگاه عمومي تهران نقص كرده است ارائه مي شود:

تجديدنظرخواهي آقاي ع.م. به وكالت از خانم س.ر. به طرفيت آقاي م.ر. نسبت به دادنامه شماره 822-12/11/90 شعبه 148 دادگاه عمومي حقوقي تهران كه به موجب آن به استرداد طلا و جواهرات و سرويس غذاخوري [و] ست حوله به شرح فاكتورهاي استنادي درحق تجديدنظرخوانده محكوميت حاصل نموده وارد است استناد و استدلال دادگاه نخستين به ماده 1037 قانون مدني و قابل استرداد بودن هداياي طرفين در دوران نامزدي به جهت عدم حصول وصلت منصرف از موضوع دعوي است زيرا به موجب سند نكاحيه شماره 5047-دفتر رسمي ازدواج 333 حوزه ثبت تهران طرفين زن و شوهر شرعي و قانوني بوده و پس از مدتي زندگي مشترك به دلالت دادنامه‌هاي 961-13/7/90 شعبه 263 دادگاه حقوقي تهران و 1642-1/9/90 شعبه 24 دادگاه تجديدنظر استان تهران زوجيت به طلاق انجاميده است بنابراين بر فرض صحت ادعا و اعطاكردن اقدام مذكور به تجديدنظرخواه به جهت معوض فرض شدن هبه و هداياي دوران زندگي مشترك قابليت استرداد ندارد و دادگاه به استناد ماده 358 قانون آيين دادرسي مدني و بند 2 ماده 803 قانون مدني ضمن نقض دادنامه تجديدنظرخواسته حكم به بي‌حقي تجديدنظرخوانده صادر و اعلام مي‌دارد اين رأي قطعي است.

3- استرداد هداياي دوره عقد يا زندگي مشترك قبل يا بعد از طلاق

بسيار از ما سوال مي شود كه تكليف طلا در طلاق چگونه است يا وضعيت حقوقي طلاهاي زن بعد از طلاق چگونه است و به كرات ديده شده است كه دادخواست استرداد طلا از زوجه تقديم دادگاه شده است بايد گفت كه دادخواست مطالبه طلاجات در اكثر موارد به نتيجه نمي رسد همانطور كه گفته شد قانون حاكم استرداد هداياي زندگي مشترك مواد 795 الي 803 قانون مدني است. خوب است به اين نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه دقت شود:

نظريه 7/206 مورخ 18/1/75 سؤال: زوج به استناد فاكتورهاي خريد دادخواست استرداد مقداري طلاجات و ساعت مچي كه براي همسرش خريده بود مي ‌نمايد آيا در صورت اثبات خريد آن توسط زوج، مي‌توان حكم به استرداد آن صادر كرد يا خير؟ و اگر زوجه نيز متقابلاً دادخواست استرداد پارچه كت و شلوار و حلقه طلا و ساعت مچي مردانه داده باشد چه حكمي مي‌توان صادر نمود؟

نظريه اداره كل حقوقي قوه قضائيه: «چنانچه احراز شود كه تحويل طلا و جواهرات خريداري‌شده براي زوجه يا زوج به عنوان هبه يا عاريه در اختيار طرف مقابل گذاشته شده است در صورت اول با توجه به ماده 803 قانون مدني و رعايت بندهاي ذيل آن و در صورت دوم با در نظر گرفتن مقررات مربوط به عاريت قابل استرداد است. اما اگر ثابت شود كه اشياي مذكور به صورت هبه معوض رد و بدل شده است در اين صورت قابل استرداد نخواهد بود.»

با اين وصف اگر زوج هدايايي را به عقد از خريده و هبه كرده است و فاكتور خريد آن ها را در اختيار دارد مي تواند دادخواست رجوع از هبه و استرداد طلا به طرفيت زوجه تقديم دادگاه كند. البته به شرط اين كه هبه معوض نبوده و عين مال هبه داده شده هنوز در مالكيت و اختيار زوجه باشد، قابل استرداد است.

وكيل خانواده 44033677- 09122547699

 

منبع: استرداد هدايا پس از طلاق

نوشته شده در تاريخ ۱۰ خرداد ۱۳۹۶ توسط s.a
نظرات (0)
[ ]
تمامی حقوق این وبلاگ محفوظ است | قدرت گرفته از : وبلاگدهی آریا