وكيل خوب در تهران
 
وكيل پايه يك دادگستري - وكيل خانواده

همانطور كه مي دانيد بر طبق ماده 1133 قانون مدني و شرع، طلاق به دست مرد است اما مرد مي تواند اجراي حق خود در طلاق را به همسرش يا هر شخص ديگري وكالت دهد اين وكالت در طلاق يا همان حق طلاق به دو صورت است.

يكي اين كه به صورت شرط ضمن عقد در سند نكاحيه نوشته شود. دوم اين كه زوج (مرد) به يكي از دفاتر اسناد رسمي مراجعه مي كند و وكالت در طلاق به همسرش يا ديگري بدهد اگر زوج خارج از كشور باشد مي تواند به سفارت يا كنسولگري ايران مراجعه كند و وكالت در طلاق را به هر كس كه تمايل داشته باشد اعطا كند. اما مورد شايع اين است كه مرد به همسرش وكالت در طلاق مي دهد ولي همانطور كه گفته شد زوج مي تواند اين وكالت در طلاق را به هر كس كه بخواهد فرضا پدرش يا دوستش واگذار كند.

آنچه كه در وكالت در طلاق (حق طلاق) اهميت دارد حدود اختيارات است. به عنوان مثال مرد مي تواند از سردفتر بخواهد كه در وكالت قيد كند طلاق در قبال بذل (بخشيدن) تمام مهريه باشد و يا نه مي تواند وكالت در طلاق را با بذل هر مقدار از مهريه يا غير آن قرار دهد. لذا در خصوص اين پرسش كه آيا با وكالت در طلاق امكان گرفتن مهريه وجود دارد؟ بايد گفت كه بستگي به حدود اختيارات وكيل در وكالت در طلاق دارد.

وكالت در طلاق اگر در ضمن عقد نكاح (سند ازدواج) شده باشد غير قابل عزل از جانب مرد مي باشد و اگر اعطاي وكالت در طلاق در دفترخانه داده شده باشد مي تواند بلا عزل و يا قابل عزل و يا مدت دار باشد كه همه اين موارد بستگي به مرد دارد كه چه نوع وكالت در طلاقي بخواهد اعطا كند.

نمونه متن وكالتنامه حق طلاق با مهريه

نمونه متن وكالتنامه حق طلاق بدون مهريه

اگر زني وكالت در طلاق از همسرش داشته باشد بدون نياز به حضور شوهر در تمام مراحل و از طريق وكيل دادگستري مي تواند با طلاق توافقي، به راحتي طلاق بگيرد. براي اطلاع بيشتر در خصوص مراحل طلاق با داشتن حق طلاق زن به لينك زير مراجعه كنيد.

پرسش ديگر در اين خصوص وجود دارد اين كه آيا زن هم مي تواند وكالت در طلاق به شوهر خود بدهد - يعني عكس آنچه كه در بالا گفته شد - در اين مورد نيز مشكل حقوقي و قضايي وجود ندارد و زن مي تواند با مراجعه به يكي از دفاتر اسناد رسمي به شوهر وكالت براي گرفتن وكيل به جهت مطلقه نمودن خود از قيد زوجيت با وكالت بذل تمام يا قسمتي از مهريه را بدهد اگر چه كه اين وكالت كم ديده مي شود ولي منع قانوني ندارد ولي مشكل اين وكالت نامه ها كه زوج، وكيل زوجه مي شود آزمايش بارداري يا بكارت است كه باز هم نيازمند حضور زوجه براي آزمايش بارداري و يا تست بكارت مي باشد.

براي مشاوره حقوقي رايگان تلفني و همچنين وكيل براي طلاق توافقي و اطلاع كامل از مراحل و هزينه ها با ما تماس بگيريد.

منبع: حق طلاق زنادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ ۳۰ فروردين ۱۳۹۶ توسط s.a
نظرات (1)

قبل از ارائه نمونه دادخواست طلاق توافقي، خوب است كه به اين مطلب اشاره شود كه متن دادخواست طلاق توافقي اهميتي ندارد و در خصوص آن نبايد وسواس نشان داد به بيان ديگر لازم نيست كه زوجين يا وكلاي آن ها در متن دادخواست جزئيات كامل توافق هاي زوجين (توافق نامه طلاق توافقي) را منعكس كنند صرف درخواست طلاق توافقي ساده كفايت مي كند و بهتر است مشروح كامل توافقات زوجين حتي اگر براي آن ها قبل از دادخواست، صورتجلسه طلاق توافقي تنظيم شده باشد به مرحله مشاوره دادگاه يا حضور نزد قاضي موكول شود.

توجه داشته باشيد كه طي مراحل طلاق توافقي از دو حال خارج نيست يا اين كه مراحل انجام طلاق توافقي با وكيل است كه در اين حالت وكيل خانواده متخصص قبل از تقديم دادخواست به دادگاه از طريق دفاتر خدمات قضايي توافقات زوجين را صورتجلسه مي كند و متن توافق نامه طلاق توافقي را نزد خود بايگاني مي كند و مندرجات و توافق ها را در خصوص مهريه، نفقه، اجرت المثل، حضانت و آنچه قرار است بين زوجين رد و بدل شود صورتجلسه مي كند.

وكيل پس از دادن دادخواست طلاق توافقي به صورت ساده در دفتر خدمات و پس از ارجاع دادخواست به شعبه، جزئيات كامل توافق هاي زوجين را به دادگاه اعلام مي كند كه در متن راي طلاق توافقي منعكس مي شود. در حالت دوم مراحل انجام طلاق توافقي بدون وكيل است در اين حالت نيز زوجين با داشتن مدارك لازم طلاق توافقي به دفتر خدمات الكترونيك قضايي مراجعه مي كنند و با دادن مدارك فقط اعلام مي كنند كه خواسته دادخواست آن ها طلاق توافقي است. معمولا اين دفاتر متن آماده دارند كه زوجين به صورت الكترونيكي آن را امضاء مي كنند و در اين جا هم لازم نيست همه توافق هاي خود را - چه بسا از قبل آماده كرده باشيد - در متن دادخواست طلاق توافقي بگنجانيد اگرچه مي توانيد توافق نامه اي را كه بين خود صورتجلسه كرده ايد در صورت تمايل به دفتر خدمات بدهيد و تا آن را به انضمام دادخواست پيوست كند ولي همانطور كه گفته شد بهتر است فقط دادخواست ساده طلاق توافقي را امضاء كنيد و اعلام توافقات خود را به دادگاه و مرحله مشاوره و نزد قاضي موكول نماييد.

نكته مهم اين كه دادن دادخواست طلاق توافقي و امضاء آن در صورت پشيماني يكي از زوجين تكليفي براي آن ها به وجود نمي آورد و با عدم پيگيري يكي از زوجين پرونده بسته خواهد شد. (فرم طلاق توافقي)

نمونه دادخواست طلاق توافقي - متن دادخواست طلاق توافقي

خواهان خانم/آقاي...
خوانده خانم/آقاي...
وكيل  
خواسته طلاق توافقي
دلايل و منضمات 1.عقد نامه 2.شناسنامه زوجين 3.كارت ملي زوجين

رياست محترم دادگاه هاي خانواده تهران

با سلام احتراما اينجانبان بر طبق كپي مصدق عقدنامه پيوست از مورخ در عقد نكاح دائم يكديگر مي باشيم كه به دليل عدم تفاهم اخلاقي تمايل به جدايي و طلاق داريم. لذا از محضر محترمتان صدور گواهي عدم امكان سازش (طلاق توافقي) مورد استدعاست.

امضاء

 

نمونه اي ديگر از دادخواست طلاق توافقي با بيان جزئيات توافق:

 

خواهان خانم/آقاي...
خوانده خانم/آقاي...
وكيل  
خواسته طلاق توافقي
دلايل و منضمات 1.عقد نامه 2.شناسنامه زوجين 3.كارت ملي زوجين

رياست محترم دادگاه هاي خانواده تهران

با سلام احتراما به استحضار مي رساند كه اينجانبان بر طبق سند نكاحيه شماره.... دفتر خانه.... اصفهان در عقد نكاح دائم يكديگر مي باشيم ولي به دليل اختلافات في ما بين از دادگاه تقاضاي طلاق توافقي داريم و در اين راستا از كل مهريه كه 314 سكه بهار آزادي مي باشد 214 سكه در قبال طلاق از جانب زوجه بذل مي شود و زوج قبول بذل دارد و 110 سكه باقي مانده به صورت ماهانه دو سكه پرداخت مي گردد. فرزند مشترك دختر 5 ساله در حضانت مادر (زوجه) است و نفقه ايشان ماهانه چهارصد هزار تومان برعهده زوج مي باشد. جهيزيه زوجه تا قبل از اجراي صيغه طلاق مسترد خواهد شد. زوجين ديگر ادعايي نسبت به هم ندارند لذا صدور گواهي عدم امكان سازش (طلاق توافقي) مورد استدعاست.

امضاء

 

وكيل خانواده         44033677- 09122547699

 منبع: نمونه دادخواست طلاق توافقيادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ ۲۳ فروردين ۱۳۹۶ توسط s.a
نظرات (0)

براي مشاوره حقوقي خانواده با شماره هاي زير تماس بگيريد:

44033677 - 09122547699

در اين مختصر سعي شده است در بهترين و كوتاه ترين جملات، مراحل طلاق از طرف مرد توضيح داده شود.

1- بر طبق ماده 1133 قانون مدني اختيار طلاق با مرد است و اوست كه مي تواند حتي بدون دليل موجه، دادخواست طلاق به طرفيت همسر تقديم دادگاه كند.

2- سوال مي شود كه آيا عدم رضايت زن (زوجه) تاثيري در پرونده روند طلاق از جانب مرد دارد؟جواب منفي است به اين توضيح كه عدم رضايت و موافقت زن تنها مي تواند پروسه طلاق از جانب مرد را طولاني كند ولي امكان جلوگيري از صدور حكم طلاق را ندارد.

3- رأيي كه دادگاه پس از دادخواست طلاق از طرف مرد صادر مي كند گوهي عدم امكان سازش نام دارد و مرد 3 ماه فرصت دارد تا براي اجراي راي دادگاه و ثبت طلاق به دفترخانه طلاق مراجعه كند در غير اين صورت راي صادره از درجه اعتبار ساقط مي شود.

4- پرونده طلاق چه خواهان آن مرد باشد چه زن، در صورت اعتراض پرونده اي سه مرحله اي است يعني دادگاه بدوي، دادگاه تجديد نظر استان و ديوان عالي كشور كه با اعتراض زن حتي اگر اعتراض غير موجه باشد، روند طلاق تا يك سال نيز به طول مي انجامد لذا مدت زمان طلاق از طرف مرد بستگي كامل به اعتراض طرفين خصوصا زن دارد كه ممكن است از 3 ماه تا 1 سال به طول بيانجامد.

5- در هر طلاقي مثل طلاق توافقي، طلاق از جانب مرد يا طلاق از جانب زن، بر طبق ماده 29 قانون حمايت خانواده قاضي دادگاه خانواده مكلف است نسبت به مهريه، اجرت المثل، نفقه و حضانت فرزندان، ملاقات و نفقه آن ها تعيين تكليف كند.

6- در مراحل پرونده طلاق از طرف مرد، دادگاه مكلف است كه به هر يك زوجين ابلاغ فرستاده و با درج مهلت از آن ها بخواهد كه داور معرفي كنند.

7- در هيچ فرضي حتي اگر راي غيابي باشد در طلاق از طرف مرد، مهريه زن از بين نمي رود فقط اگر بين زوجين نزديكي واقع نشده باشد مهريه در هنگام طلاق نصف مي گردد.

8- نوع طلاقي كه مرد درخواست كننده آن باشد رجعي است يعني در مدت حدود 3 ماه عده مرد مي تواند به زن رجوع كند و طلاق از بين مي رود مگر اين كه زن دوشيزه (باكره) يا يائسه باشد كه در اين موارد طلاق بائن است و امكان رجوع وجود ندارد.

9- مستفاد از قانون حمايت خانواده جديد و نسخ عمده مواد قانوني قانون اصلاح از مقررات مربوط به طلاق در حال حاضر امكان جمع شرط نصف اموال (شرط تنصيف) با اجرت المثل وجود دارد.

10- براي اين كه بدانيد نحله چيست و در چه مواردي در صورت درخواست طلاق از طرف مرد به زن تعلق مي گيرد به اين لينك مراجعه نماييد.

11- اگر مردي شرط تنصيف مندرج در عقدنامه هاي چاپي را امضاء كرده باشد علاوه بر مهريه در هنگام طلاق به درخواست خودش، بايد تا نصف اموال موجودي را كه در ايام زناشويي به دست آورده يا معادل آن را به زوجه واگذار نمايد. براي داشتن اطلاعات كامل در خصوص شرط تنصيف اموال توصيه مي شود به اين لينك مراجعه نماييد.

12- در صورتي كه مرد وكيل داشته باشد تمامي مراحل طلاق توسط وكيل و بدون حضور موكل (زوج) انجام خواهد شد.

13- اگر مرد مهريه را پرداخت نكرده باشد و قبلا توسط دادگاه در خصوص راي صادر نشده باشد در حكم طلاق دادگاه ذكر مي شود كه ثبت طلاق موكل به پرداخت حقوق مالي زوجه از جمله مهريه است حال اگر مهريه عند الاستطاعه باشد پرداخت آن منوط به اثبات استطاعت مالي زوج از سوي زوجه است.

14- اگر مهريه عند المطالبه باشد و قبلا از سوي دادگاه تقسيط نشده باشد مرد مي تواند پس از قطعيت حكم طلاق دادخواست اعسار از پرداخت دفعي مهريه مندرج در دادنامه طلاق (گواهي عدم امكان سازش) را تقديم دادگاه صادر كننده راي طلاق كند. دادگاه پس از تشكيل جلسه و دعوت از طرفين و استماع اظهارات زن و شوهر و شهادت شهود در خصوص اعسار مرد تصميم گيري مي كند.

15- حضانت فرزندان و نيز نفقه آن ها بر طبق قانون و مصلحت طفل توسط دادگاه تعيين مي شود.

16- اثبات رابطه نامشروع زوجه يا ساير تخلفات وي از وظايف زناشويي ارتباطي به مهريه ندارد.

17- در اثناي سيدگي به پرونده طلاق از طرف مرد، زوجين توافق بر سر جدايي و مسائل مرتبط به ان حاصل كنند مي توان پرونده را با درخواست طرفين تبديل به طلاق توافقي كرد.

18- اگر قبلا راي در خصوص اجرت المثل ايام زوجيت صادر نشده باشد، دادگاه رسيدگي كننده به طلاق از طرف مرد، با تعيين كارشناس اجرت المثل ايام زوجيت زن را تعيين مي كند و در ضمن حكم طلاق مرد را موظف به پرداخت آن مي كند.

وكيل متخصص طلاق      09122547699 – 44033677

 

منبع:  مراحل طلاق از طرف مرد و توضيحات وكيل خانوادهادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ ۱۶ فروردين ۱۳۹۶ توسط s.a
نظرات (0)

همانطور كه مي دانيد براي دادن هر دادخواستي در دادگاه مي بايستي هزينه دادرسي پرداخت كرد و با توجه به اين كه امروزه دادخواست ها از طريق دفاتر الكترونيك قضايي ثبت مي گردد هزينه اي نيز اين دفاتر كه بخش خصوص محسوب مي شوند دريافت مي كنند.

دادخواست ها و خواسته هاي آن، از حيث هزينه دادرسي به دو بخش مالي و غير مالي محسوب مي شوند طلاق توافقي نيز يك خواسته غير مالي نيز محسوب مي شود. در حال حاضر هزينه دادرسي طلاق توافقي جمعا حدود 120 الي 130 هزار تومان مي شود.

پس از ثبت دادخواست طلاق توافقي، هزينه ديگري وجود ندارد مگر مشاوره دادگاه، پس از تصويب قانون حمايت خانواده جديد، داوري از طلاق توافقي حذف گرديد ولي به جاي آن مشاوره اجباري شده است بخش مشاوره دادگاه هم هزينه اي از زن و شوهر دريافت مي كند. اين هزينه مشاوره دادگاه در جاهاي مختلف كشور و مجتمع هاي قضايي هر شهر متفاوت است در حال حاضر هزينه مشاوره طلاق توافقي در تهران 70 الي 80 هزار تومان است.

ديگر هزينه طلاق توافقي پس از صدور حكم (گواهي عدم امكان سازش)، پرداخت هزينه طلاق در محضر (دفترخانه) است تعرفه فعلي دفاتر طلاق براي ثبت طلاق توافقي خلعي 190 هزار تومان است كه مي توان گفت هيچ دفترخانه اي با چنين مبلغي طلاق را ثبت نمي كند. در شهر تهران با توجه به انصاف و محل دفترخانه طلاق، هزينه ثبت طلاق در محضر بين 250 الي 350 هزار تومان مي باشد كه معمولا 300 هزار تومان دريافت مي شود.

حق الوكاله طلاق توافقي يا به بيان ديگر ملاك حق الوكاله وكيل براي طلاق توافقي هم بر طبق آيين نامه تعرفه حق الوكاله وكلاي دادگستري، توافق وكيل و موكل است، همين دليل است كه اگر شما از هر وكيل در خصوص دستمزد او سئوال كنيد قيمتي وتفاوت خواهد گفت اما با توجه به اين كه گروه وكلاي پارساي سالهاست كه به صورت متمركز در زمينه دعاوي خانوادگي فعاليت دارد. حق الوكاله طلاق توافقي بسيار منصفانه و مناسب حال موكلين دريافت مي كند.

در اين خصوص و همچنين اطلاعات بيشتر در مورد مراحل و شرايط طلاق توافقي و دانستن اطلاعات بيشتر و جزئي تر در مورد هزينه طلاق توافقي با ما تماس بگيريد.

 منبع: هزينه طلاق توافقيادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ ۱۱ اسفند ۱۳۹۵ توسط s.a
نظرات (0)

توصيه مي شود براي داشتن اطلاعات بيشتر در خصوص طلاق توافقي به توضيحات كامل طلاق توافقي كه در چهار قسمت توسط وكيل خانواده گروه وكلاي پارساي نوشته شده است مراجعه كنيد.

اما اگر در مورد طلاق توافقي فقط مدت زمان آن مد نظرتان مي باشد بايد گفت كه در شهرهاي مختلف ايران رويه محاكم خانواده متفاوت است و متاسفانه رويه يكساني وجود ندارد. جالب اين كه حتي در شهر تهران هر شعبه دادگاه خانواده براي خود مشي مخصوصي دارد. بعضي قضات وقت رسيدگي تعيين مي كنند و طرفين يا وكلاي آن ها را ضمن تعيين وقت براي رسيدگي دعوت مي كنند و بعضي از دادگاه ها نيز در وقت فوق العاده و در مدت زمان كمتري به پرونده رسيدگي و راي (گواهي عدم امكان سازش) صادر مي كنند. در واقع مي توان گفت هر شعبه اي كه دادخواست طلاق توافقي به آن ارجاع مي شود با توجه به سليقه قاضي مدت زمان مربوط به خود دارد. عده اي از قضات معتقدند اگر مراحل طلاق توافقي كمي طولاني شود ممكن است بعضي از زوجين از تصميم خود براي جدايي كه بعضا در عصبانيت اتخاذ كرده اند، منصرف شوند.

وكلاي خانواده (وكلاي پايه يك دادگستري) گروه پارساي در عمل شاهد زن و شوهراني بوده اند كه چند روز بعد از تصميم بر جدايي از طريق طلاق توافقي، پشيمان شده اند و احساسات و عصبانيت اوليه فروكش كرده است.

به هر حال در عمل اكثر زوجيني كه تصميم به طلاق توافقي مي گيرند بسيار عجله دارند و معمولا با مراجعه به وكيل خواستار اين هستند كه در كمترين زمان ممكن كار تمام شود. اما با توجه به اين كه در هر دوره شرايط اخذ طلاق توافقي كمي تغيير مي كند و مي بايستي در هر دوره مطلب به روز تري نگارش كرد به اطلاع موكلين محترم مي رساند كه هم اكنون در اكثر دادگاه هاي خانواده تهران از صفر تا صد يعني شروع دادخواست تا اخذ راي حدود 3 الي 5 روز و حداكثر يك هفته به طول مي انجامد و در صورت داشتن وكيل نيازي به حضور زوجين در تمام مراحل نيست. البته اگر در اين خصوص تغيير زمان اخذ گواهي عدم امكان سازش به وجود آيد به اطلاعتان رسانده مي شود. حال كه اين مطلب را مطالعه كرديد كمي در مورد مشاوره اجباري در طلاق توافقي هم صحبت كنيم. ما معتقديم اگر تمايل به مشاوره داريد بهتر است با پرداخت كمي هزينه از مشاوره هاي خصوصي خانواده در هر شهري كه هستيد استفاده كنيد. متاسفانه مشاوره هاي دادگستري كه براي طلاق توافقي اجباري شده است لا اقل در شهر تهران تشريفاتي و در عمل بي فايده است.

اميدواريم كه در اين مطلب به جواب سئوال هاي شما در خصوص طلاق توافقي چقدر طول مي كشد؟، طلاق توافقي چند روز طول مي كشد؟، مدت زمان طلاق توافقي، طلاق توافقي چقدر زمان ميبرد؟ پاسخ داده باشيم.

 

براي مشاوره حقوقي خانواده رايگان در زمينه طلاق توافقي و همچنين در صورت نياز وكيل براي طلاق توافقي (وكيل طلاق توافقي) و اطلاع از مراحل و هزينه ها با ما تماس بگيريد.

وكيل خوب براي طلاق توافقي در تهران و كرج   

 09122547699 - 44033677ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ ۴ اسفند ۱۳۹۵ توسط s.a
نظرات (0)
[ ۱ ][ ۲ ][ ۳ ][ ۴ ][ ۵ ][ ۶ ][ ۷ ][ ۸ ][ ۹ ][ ۱۰ ][ ۱۱ ]
تمامی حقوق این وبلاگ محفوظ است | قدرت گرفته از : وبلاگدهی آریا  

اینستاگرامی ها

  دستگاه برش لیزر  /  تور نجف /  دوربین مداربسته بیسیمسئو کار حرفه ای  / تشک بادی /  رزرو هتل /  هتل اسپیناس پالاس / ثبت آگهی رایگان / دستگاه برش لیزر / خدمات نظافتی در مشهد / باربری / بسته بندی لوازم منزل / دانلود بازی اندروید / دانلود نرم افزار اندروید /انجام پروژه متلبچت رومطراح و بهینه ساز سئو سایت سیروتا