وكيل خوب در تهران
 
وكيل پايه يك دادگستري - وكيل خانواده

در اين مختصر سعي شده است در بهترين و كوتاه ترين جملات، مراحل طلاق از طرف مرد توضيح داده شود.

1- بر طبق ماده 1133 قانون مدني اختيار طلاق با مرد است و اوست كه مي تواند حتي بدون دليل موجه، دادخواست طلاق به طرفيت همسر تقديم دادگاه كند.

2- سوال مي شود كه آيا عدم رضايت زن (زوجه) تاثيري در پرونده روند طلاق از جانب مرد دارد؟جواب منفي است به اين توضيح كه عدم رضايت و موافقت زن تنها مي تواند پروسه طلاق از جانب مرد را طولاني كند ولي امكان جلوگيري از صدور حكم طلاق را ندارد.

3- رأيي كه دادگاه پس از دادخواست طلاق از طرف مرد صادر مي كند گوهي عدم امكان سازش نام دارد و مرد 3 ماه فرصت دارد تا براي اجراي راي دادگاه و ثبت طلاق به دفترخانه طلاق مراجعه كند در غير اين صورت راي صادره از درجه اعتبار ساقط مي شود.

4- پرونده طلاق چه خواهان آن مرد باشد چه زن، در صورت اعتراض پرونده اي سه مرحله اي است يعني دادگاه بدوي، دادگاه تجديد نظر استان و ديوان عالي كشور كه با اعتراض زن حتي اگر اعتراض غير موجه باشد، روند طلاق تا يك سال نيز به طول مي انجامد لذا مدت زمان طلاق از طرف مرد بستگي كامل به اعتراض طرفين خصوصا زن دارد كه ممكن است از 3 ماه تا 1 سال به طول بيانجامد.

5- در هر طلاقي مثل طلاق توافقي، طلاق از جانب مرد يا طلاق از جانب زن، بر طبق ماده 29 قانون حمايت خانواده قاضي دادگاه خانواده مكلف است نسبت به مهريه، اجرت المثل، نفقه و حضانت فرزندان، ملاقات و نفقه آن ها تعيين تكليف كند.

6- در مراحل پرونده طلاق از طرف مرد، دادگاه مكلف است كه به هر يك زوجين ابلاغ فرستاده و با درج مهلت از آن ها بخواهد كه داور معرفي كنند.

7- در هيچ فرضي حتي اگر راي غيابي باشد در طلاق از طرف مرد، مهريه زن از بين نمي رود فقط اگر بين زوجين نزديكي واقع نشده باشد مهريه در هنگام طلاق نصف مي گردد.

8- نوع طلاقي كه مرد درخواست كننده آن باشد رجعي است يعني در مدت حدود 3 ماه عده مرد مي تواند به زن رجوع كند و طلاق از بين مي رود مگر اين كه زن دوشيزه (باكره) يا يائسه باشد كه در اين موارد طلاق بائن است و امكان رجوع وجود ندارد.

9- مستفاد از قانون حمايت خانواده جديد و نسخ عمده مواد قانوني قانون اصلاح از مقررات مربوط به طلاق در حال حاضر امكان جمع شرط نصف اموال (شرط تنصيف) با اجرت المثل وجود دارد.

10- براي اين كه بدانيد نحله چيست و در چه مواردي در صورت درخواست طلاق از طرف مرد به زن تعلق مي گيرد به اين لينك مراجعه نماييد.

11- اگر مردي شرط تنصيف مندرج در عقدنامه هاي چاپي را امضاء كرده باشد علاوه بر مهريه در هنگام طلاق به درخواست خودش، بايد تا نصف اموال موجودي را كه در ايام زناشويي به دست آورده يا معادل آن را به زوجه واگذار نمايد. براي داشتن اطلاعات كامل در خصوص شرط تنصيف اموال توصيه مي شود به اين لينك مراجعه نماييد.

12- در صورتي كه مرد وكيل داشته باشد تمامي مراحل طلاق توسط وكيل و بدون حضور موكل (زوج) انجام خواهد شد.

13- اگر مرد مهريه را پرداخت نكرده باشد و قبلا توسط دادگاه در خصوص راي صادر نشده باشد در حكم طلاق دادگاه ذكر مي شود كه ثبت طلاق موكل به پرداخت حقوق مالي زوجه از جمله مهريه است حال اگر مهريه عند الاستطاعه باشد پرداخت آن منوط به اثبات استطاعت مالي زوج از سوي زوجه است.

14- اگر مهريه عند المطالبه باشد و قبلا از سوي دادگاه تقسيط نشده باشد مرد مي تواند پس از قطعيت حكم طلاق دادخواست اعسار از پرداخت دفعي مهريه مندرج در دادنامه طلاق (گواهي عدم امكان سازش) را تقديم دادگاه صادر كننده راي طلاق كند. دادگاه پس از تشكيل جلسه و دعوت از طرفين و استماع اظهارات زن و شوهر و شهادت شهود در خصوص اعسار مرد تصميم گيري مي كند.

15- حضانت فرزندان و نيز نفقه آن ها بر طبق قانون و مصلحت طفل توسط دادگاه تعيين مي شود.

16- اثبات رابطه نامشروع زوجه يا ساير تخلفات وي از وظايف زناشويي ارتباطي به مهريه ندارد.

17- در اثناي سيدگي به پرونده طلاق از طرف مرد، زوجين توافق بر سر جدايي و مسائل مرتبط به ان حاصل كنند مي توان پرونده را با درخواست طرفين تبديل به طلاق توافقي كرد.

18- اگر قبلا راي در خصوص اجرت المثل ايام زوجيت صادر نشده باشد، دادگاه رسيدگي كننده به طلاق از طرف مرد، با تعيين كارشناس اجرت المثل ايام زوجيت زن را تعيين مي كند و در ضمن حكم طلاق مرد را موظف به پرداخت آن مي كند.

وكيل متخصص طلاق 09122547699 – 44033677

 

منبع: طلاق از طرف مردادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ ۱۰ خرداد ۱۳۹۶ توسط s.a
نظرات (0)

همانطور كه مي دانيد بر طبق ماده 1133 قانون مدني و شرع، طلاق به دست مرد است اما مرد مي تواند اجراي حق خود در طلاق را به همسرش يا هر شخص ديگري وكالت دهد اين وكالت در طلاق يا همان حق طلاق به دو صورت است.

يكي اين كه به صورت شرط ضمن عقد در سند نكاحيه نوشته شود. دوم اين كه زوج (مرد) به يكي از دفاتر اسناد رسمي مراجعه مي كند و وكالت در طلاق به همسرش يا ديگري بدهد اگر زوج خارج از كشور باشد مي تواند به سفارت يا كنسولگري ايران مراجعه كند و وكالت در طلاق را به هر كس كه تمايل داشته باشد اعطا كند. اما مورد شايع اين است كه مرد به همسرش وكالت در طلاق مي دهد ولي همانطور كه گفته شد زوج مي تواند اين وكالت در طلاق را به هر كس كه بخواهد فرضا پدرش يا دوستش واگذار كند.

آنچه كه در وكالت در طلاق (حق طلاق) اهميت دارد حدود اختيارات است. به عنوان مثال مرد مي تواند از سردفتر بخواهد كه در وكالت قيد كند طلاق در قبال بذل (بخشيدن) تمام مهريه باشد و يا نه مي تواند وكالت در طلاق را با بذل هر مقدار از مهريه يا غير آن قرار دهد. لذا در خصوص اين پرسش كه آيا با وكالت در طلاق امكان گرفتن مهريه وجود دارد؟ بايد گفت كه بستگي به حدود اختيارات وكيل در وكالت در طلاق دارد.

وكالت در طلاق اگر در ضمن عقد نكاح (سند ازدواج) شده باشد غير قابل عزل از جانب مرد مي باشد و اگر اعطاي وكالت در طلاق در دفترخانه داده شده باشد مي تواند بلا عزل و يا قابل عزل و يا مدت دار باشد كه همه اين موارد بستگي به مرد دارد كه چه نوع وكالت در طلاقي بخواهد اعطا كند.

نمونه متن وكالتنامه حق طلاق با مهريه

نمونه متن وكالتنامه حق طلاق بدون مهريه

اگر زني وكالت در طلاق از همسرش داشته باشد بدون نياز به حضور شوهر در تمام مراحل و از طريق وكيل دادگستري مي تواند با طلاق توافقي، به راحتي طلاق بگيرد. براي اطلاع بيشتر در خصوص مراحل طلاق با داشتن حق طلاق زن به لينك زير مراجعه كنيد.

پرسش ديگر در اين خصوص وجود دارد اين كه آيا زن هم مي تواند وكالت در طلاق به شوهر خود بدهد - يعني عكس آنچه كه در بالا گفته شد - در اين مورد نيز مشكل حقوقي و قضايي وجود ندارد و زن مي تواند با مراجعه به يكي از دفاتر اسناد رسمي به شوهر وكالت براي گرفتن وكيل به جهت مطلقه نمودن خود از قيد زوجيت با وكالت بذل تمام يا قسمتي از مهريه را بدهد اگر چه كه اين وكالت كم ديده مي شود ولي منع قانوني ندارد ولي مشكل اين وكالت نامه ها كه زوج، وكيل زوجه مي شود آزمايش بارداري يا بكارت است كه باز هم نيازمند حضور زوجه براي آزمايش بارداري و يا تست بكارت مي باشد.

براي مشاوره حقوقي رايگان تلفني و همچنين وكيل براي طلاق توافقي و اطلاع كامل از مراحل و هزينه ها با ما تماس بگيريد.

شماره هاي تماس: 44033677 - 44963487

 

منبع: حق طلاق زن

 

 ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ ۳ خرداد ۱۳۹۶ توسط s.a
نظرات (0)
بر طبق ماده 1 آيين نامه تعرفه حق الوكاله و هزينه سفر وكلاي دادگستري مصوب 1385 و همچنين ماده 19 لايحه استقلال كانون وكلاي دادگستري مصوب 1323، قرارداد حق الوكاله بين وكيل و موكل معتبر است. لذا هر آنچه وكيل و موكل در خصوص حق الوكاله توافق كنند ملاك عمل و معتبر مي باشد. طلاق توافقي هم از اين قاعده مستثناء نيست و هر آنچه بين وكيل طلاق توافقي و موكل توافق مي شود مبنا آن است از اين روست كه ممكن است هر وكيل يا موسسه حقوقي قيمتي خاص خود را براي هر پرونده و طلاق توافقي اعلام كند.

گروه وكلاي پارساي با توجه به اين كه به صورت تخصصي توسط وكلاي خانم و آقا بيش از يك دهه است كه بر امور خانواده (وكيل خانواده) تمركز دارد و پرونده هاي متعدد و زيادي در اين خصوص به ما مراجعه مي كنند. دستمزد وكيل براي طلاق توافقي را نازلترين قيمت تعيين كرده است و در كمترين زمان ممكن كه رويه دستگاه قضايي اجازه بدهد كار را به انجام مي رسانند. براي اطلاع از هزينه وكيل براي طلاق توافقي (حق الوكاله طلاق توافقي) و هزينه هاي طلاق توافقي با ما تماس بگيريد.

طلاق توافقي و مهريه
توصيه مي شود براي اطلاعات كامل در خصوص طلاق توافقي به لينك توضيحات كامل طلاق توافقي مراجعه شود و براي دانستن مزاياي داشتن وكيل براي طلاق به اين لينك و همچنين اطلاع از زمان انجام طلاق توافقي به اين لينك مراجعه نماييد.
اگر به دنبال وكيل ارزان براي طلاق هستيد و همچنين براي دانستن مراحل طلاق توافقي با وكيل و قيمت وكيل براي طلاق توافقي با ما تماس بگيريد.
مشاوره حقوقي طلاق توافقي رايگان است.

وكيل براي طلاق توافقي 09122547699

 

 

منبع: قيمت وكيل براي طلاق توافقيادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ ۳ خرداد ۱۳۹۶ توسط s.a
نظرات (0)

در طلاق توافقي زوجين الزام قانوني براي استفاده از وكيل ندارند و مي توانند بدون حضور وكيل نياز مراحل طلاق توافقي را بدون وكيل طي كنند اما وكالت به وكيل به جهت طلاق توافقي مزايايي براي موكل و حتي طرف مقابل دارد. اول اين كه چون نياز به حضور ايشان نيست لطمه شغلي و يا حيثيتي - كه احيانا ممكن است براي بعضي از افراد در اثر حضور در دادگاه خانواده متحمل باشد – به موكل وارد نمي آيد ثانيا اضطراب - تنش و جر و بحث زوجين در شرف طلاق كاهش مي يابد ثانيا داشتن وكيل در كيفيت كار و حفظ حقوق موكل و مدت زمان انجام طلاق توافقي كاملا تاثير گذار است. در عين حال داشتن وكيل امري صد در صد اختياري است.

2- براي درخواست طلاق بايد كجا رفت؟ زوجين متقاضي جدايي از طريق طلاق توافقي در صورت نداشتن وكيل، بايد به دفتر خدمات الكترونيك قضايي همراه با شناسنامه، عقدنامه و كارت ملي (مدارك براي طلاق توافقي) مراجعه كنند و درخواست طلاق توافقي را ثبت و امضاء كنند. پس از ارجاع شعبه درخواست شعبه دادگاه زوجين مي بايستي به شعبه مربوط مراجعه كنند تا پس از انجام مشاوره دادگاه كه اجباري است نزد قاضي حاضر شده و صورتجلسه دادگاه را امضاء نمايند. زوجين هر توافقي كه با هم در مورد طلاق توافقي داشته باشند به دادگاه اعلام مي كنند.

3- پس از صدور راي طلاق توافقي و اخذ قطعيت، زوجين 3 ماه مهلت براي مراجعه به دفتر طلاق و ثبت رسمي دارند.

در دادگاه هاي تهران زوجه اي كه دوشيزه باشد معرفي به پزشكي قانوني مي شود. اگر زوجه دوشيزه نباشد و يائسه نيز نشده باشد اخذ گواهي بارداري يا عدم آن به جهت ثبت طلاق الزامي است.

مهريه، حضانت فرزندان ملاقات و نفقه آن ها، نفقه زوجه و اجرت المثل، جهيزيه همگي وابسته به توافق زوجين است و راي دادگاه بر اين اساس صادر مي شود.

در هيچ يك از مراحل طلاق توافقي چه با وكيل و چه بدون آن الزام قانوني براي حضور يا اجازه والدين زوجين نيست حتي اگر زوجه دوشيزه باشد.

مشاوره تلفني طلاق توافقي رايگان است لذا اگر سوالاتي در اين خصوص داشتيد با ما تماس بگيريد.

وكيل طلاق توافقي 09122547699 – 44033677

 

 

منبع: طلاق توافقي بدون وكيل و مراحل آن

 ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ ۳ خرداد ۱۳۹۶ توسط s.a
نظرات (0)

گرفتن وكالت در طلاق از مرد به دو روش امكان پذير است يا به صورت شرط ضمن عقد نكاح كه در سند ازدواج درج مي شود و يا به صورت مراجعه به دفترخانه اسناد رسمي و اخذ وكالت در طلاق از زوج.

2- اگر وكالت در طلاق در ضمن عقد نكاح (سند ازدواج) باشد چون به اصطلاح حقوقي عقد ازدواج دائم، عقد لازم است وكالت مذكور قابل عزل نيست به عبارت ديگر مرد (موكل) نمي تواند زن (وكيل) را عزل نمايد.

3- اگر وكالت در طلاق بعد از عقد، و در دفترخانه به زوجه يا شخص ديگري داده شود از سوي مرد قابل عزل است مگر اين كه مدت داشته باشد و تا مدت مشخص مرد حق عزل را از خود ساقط كرده باشد و يا اين كه در ضمن عقد لازمي وكالت اخذ شده باشد. مرسوم است كه در خود وكالت در طلاق، قابليت عزل و يا عدم عزل و يا مدت آن را درج مي كنند.

4- داشتن وكالت طلاق يا همان تعبير عاميانه وكالت حق طلاق از سوي مرد به زن به منزله اين نيست كه مرد ديگر نمي تواند همسرش را طلاق بدهد.

5- مرد مي تواند وكالت در طلاق را به غير از همسرش نيز واگذار نمايد فرض كنيد مردي مقيم خارج از كشور است، و برادرش در ايران از طريق وكالتي كه در سفارت يا كنسولگري ايران در كشور محل اقامت تنظيم كرده، وكالت در طلاق همسرش را مي دهد.

6- هيچ كسي از جمله زن كه از مرد وكالت در طلاق دارد نمي تواند بدون وكيل دادگستري وكالت را اعمال نمايد به عبارت ديگر كسي مي تواند در دادگاه وكالت كند كه وكيل دادگستري باشد. در وكالت در طلاقي كه مثلا زن از شوهر دارد، براي اعمال آن بايد از طريق انتخاب وكيل دادگستري اقدام نمايد در اين راستا زن با وكالت در طلاق به وكيل دادگستري مراجعه مي كند و بر طبق حدود اختيارات وكالتنامه، براي شوهر وكيل انتخاب مي كند و وكيل، وكيل مع الواسطه شوهر مي شود.

7- كامل بودن متن وكالت در طلاق بسيار اهميت دارد و متاسفانه نمونه وكالت در طلاق هاي كه دفاتر اسناد رسمي دارند ناقص هستند. در اين دو نمونه كامل وكالت در طلاق با مهريه و بدون مهريه در اختيار شما گذاشته شده است.

اصطلاحات حق طلاق زوجه و يا حق طلاق زن كه در بين مردم رايج شده است منظور همان وكالت در طلاق است.

نمونه كامل متن وكالت در طلاق بدون مهريه

نمونه كامل متن وكالت در طلاق همراه با مهريه

وكيل براي طلاق 09122547699 - 44033677

 

 

منبع: وكالت طلاق

 ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ ۳ خرداد ۱۳۹۶ توسط s.a
نظرات (0)

با توجه به كثرت سوال در خصوص طلاق به درخواست مرد و سوال توأمان كه اگر زن طلاق نخواهد تكليف چيست؟ بايد به اين نكات توجه كرد كه اولا در قوانين جاري كشور طلاق در اختيار شوهر است و او مي تواند با مراجعه به دادگاه خانواده و دادن دادخواست طلاق همسرش را طلاق بدهد. در اين خصوص رضايت زن شرط نيست يعني اگر زن طلاق نخواهد ولي مرد اصرار به آن داشته باشد در نهايت دادگاه ناگزير به صدور حكم طلاق مي باشد.

اما اين كه در مراحل طلاق دادن زن حائز اهميت است حقوق مالي زوجه است كه دادگاه رسيدگي كننده به طلاق مكلف در ضمن راي طلاق نسبت به آن ها تعيين تكليف كند. مواردي مثل شرط تنصيف اموال، مهريه، اجرت المثل، حضانت، نفقه و نحله.

چه بسيار شاهد دادنامه هاي طلاق بوده ايم كه راي طلاق صادر شده است ولي مرد به دليل عدم توانايي نتوانسته راي طلاق را اجرا كند اما در مورد مدت زمان طلاق از طرف مرد كاملا بستگي به دادگاه رسيدگي كننده و از همه مهمتر اعتراض يا عدم اعتراض زوجه دارد با اين توضيح كه مراحل دادخواست طلاق از طرف مرد 3 مرحله اي است و شامل دادگاه بدوي، دادگاه تجديد نظر استان و ديوان عالي كشور مي شود و اگر زني مخالف طلاق باشد مي تواند پرونده را تا راي نهايي ديوان عالي كشور طولاني كند. سوال مي شود كه آيا اعتراض زن موثر است در راي طلاق ؟

در جواب گفته مي شود كه چون اصل طلاق در اختيار مرد است راي صادر مي گردد ولي مسائل مالي و غير مالي در ارتباط با زوجيت ممكن است در دادگاه بالاتر به دلايلي نقض گردد.

توصيه مي شود مطالبي را كه با رنگ آبي در چند خط پيش مشخص شده و همچنين ذيل صفحه، لينك شده است را براي داشتن اطلاعات كامل مطالعه كنيد و يا در صورت تمايل با ما تماس بگيريد.

وكيل متخصص طلاق 09122547699 – 44033677

 

منبع: اگر مرد درخواست طلاق دهدادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ ۳ خرداد ۱۳۹۶ توسط s.a
نظرات (0)

امروزه بسياري از هموطنان به دلايل خاص خود به صورت دائم يا موقت در كشور هاي خارجي اقامت دارند ولي بديهي است كه عمده آن ها علقه فراوان به وطنانشان دارند و وابستگي هاي مالي و عاطفي بسيار وجود دارد. عده كثيري از ايرانيان مقيم خارج، داراي همسر ايراني هستند كه يا در ايران ازدواج كرده و به خارج از كشور رفته اند و يا اين كه در كشور محل اقامت ازدواج ايراني كرده اند كه ممكن است دچار اختلافات خانوادگي شوند و به دليل دوري از ايران امكان مراجعه به دادگاه يا احقاق حق را نداشته باشند.

در اين راستا وكلاي گروه پارساي با سال ها تجربه در زمينه دعاوي خانوادگي خاصه خدمات ويژه به ايرانيان مقيم خارج آمادگي كامل براي قبول وكالت در اين خصوص دارند.

توصيه مي شود در صورت نياز مشاوره حقوقي با ما تماس بگيريد تا راهنمايي هاي اوليه انجام شود، در صورت لزوم و تمايل، وكالت شما عزيزان را در ايران در پرونده هاي چون طلاق توافقيطلاق با داشتن حق طلاق (وكالت در طلاق)طلاق از طرف مردطلاق از طرف زنتمكين – ممنوع الخروجي – رفع ممنوع الخروجي – حضانت فرزندان و ... به عهده بگيريم.

شايان ذكر است كه وكلاي فقط دعاوي مربوط به تهران و شهرهاي حومه را براي وكالت قبول مي كنند.

(وكيل در ايران وكيل در تهران)       09122547699 – 44033677

Vakil dar iran – vakil dar Tehran – talagh – xghr - vakil talagh - vakil iran - 

منبع: وكيل ايرانيان مقيم خارج از كشورادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ ۲۷ ارديبهشت ۱۳۹۶ توسط s.a
نظرات (0)

قبل از ارائه نمونه دادخواست طلاق توافقي، خوب است كه به اين مطلب اشاره شود كه متن دادخواست طلاق توافقي اهميتي ندارد و در خصوص آن نبايد وسواس نشان داد به بيان ديگر لازم نيست كه زوجين يا وكلاي آن ها در متن دادخواست جزئيات كامل توافق هاي زوجين (توافق نامه طلاق توافقي) را منعكس كنند صرف درخواست طلاق توافقي ساده كفايت مي كند و بهتر است مشروح كامل توافقات زوجين حتي اگر براي آن ها قبل از دادخواست، صورتجلسه طلاق توافقي تنظيم شده باشد به مرحله مشاوره دادگاه يا حضور نزد قاضي موكول شود.

توجه داشته باشيد كه طي مراحل طلاق توافقي از دو حال خارج نيست يا اين كه مراحل انجام طلاق توافقي با وكيل است كه در اين حالت وكيل خانواده متخصص قبل از تقديم دادخواست به دادگاه از طريق دفاتر خدمات قضايي توافقات زوجين را صورتجلسه مي كند و متن توافق نامه طلاق توافقي را نزد خود بايگاني مي كند و مندرجات و توافق ها را در خصوص مهريه، نفقه، اجرت المثل، حضانت و آنچه قرار است بين زوجين رد و بدل شود صورتجلسه مي كند.

وكيل پس از دادن دادخواست طلاق توافقي به صورت ساده در دفتر خدمات و پس از ارجاع دادخواست به شعبه، جزئيات كامل توافق هاي زوجين را به دادگاه اعلام مي كند كه در متن راي طلاق توافقي منعكس مي شود. در حالت دوم مراحل انجام طلاق توافقي بدون وكيل است در اين حالت نيز زوجين با داشتن مدارك لازم طلاق توافقي به دفتر خدمات الكترونيك قضايي مراجعه مي كنند و با دادن مدارك فقط اعلام مي كنند كه خواسته دادخواست آن ها طلاق توافقي است. معمولا اين دفاتر متن آماده دارند كه زوجين به صورت الكترونيكي آن را امضاء مي كنند و در اين جا هم لازم نيست همه توافق هاي خود را - چه بسا از قبل آماده كرده باشيد - در متن دادخواست طلاق توافقي بگنجانيد اگرچه مي توانيد توافق نامه اي را كه بين خود صورتجلسه كرده ايد در صورت تمايل به دفتر خدمات بدهيد و تا آن را به انضمام دادخواست پيوست كند ولي همانطور كه گفته شد بهتر است فقط دادخواست ساده طلاق توافقي را امضاء كنيد و اعلام توافقات خود را به دادگاه و مرحله مشاوره و نزد قاضي موكول نماييد.

نكته مهم اين كه دادن دادخواست طلاق توافقي و امضاء آن در صورت پشيماني يكي از زوجين تكليفي براي آن ها به وجود نمي آورد و با عدم پيگيري يكي از زوجين پرونده بسته خواهد شد. (فرم طلاق توافقي)

نمونه دادخواست طلاق توافقي - متن دادخواست طلاق توافقي

خواهان خانم/آقاي...
خوانده خانم/آقاي...
وكيل  
خواسته طلاق توافقي
دلايل و منضمات 1.عقد نامه 2.شناسنامه زوجين 3.كارت ملي زوجين

رياست محترم دادگاه هاي خانواده تهران

با سلام احتراما اينجانبان بر طبق كپي مصدق عقدنامه پيوست از مورخ در عقد نكاح دائم يكديگر مي باشيم كه به دليل عدم تفاهم اخلاقي تمايل به جدايي و طلاق داريم. لذا از محضر محترمتان صدور گواهي عدم امكان سازش (طلاق توافقي) مورد استدعاست.

امضاء

 

نمونه اي ديگر از دادخواست طلاق توافقي با بيان جزئيات توافق:

 

خواهان خانم/آقاي...
خوانده خانم/آقاي...
وكيل  
خواسته طلاق توافقي
دلايل و منضمات 1.عقد نامه 2.شناسنامه زوجين 3.كارت ملي زوجين

رياست محترم دادگاه هاي خانواده تهران

با سلام احتراما به استحضار مي رساند كه اينجانبان بر طبق سند نكاحيه شماره.... دفتر خانه.... اصفهان در عقد نكاح دائم يكديگر مي باشيم ولي به دليل اختلافات في ما بين از دادگاه تقاضاي طلاق توافقي داريم و در اين راستا از كل مهريه كه 314 سكه بهار آزادي مي باشد 214 سكه در قبال طلاق از جانب زوجه بذل مي شود و زوج قبول بذل دارد و 110 سكه باقي مانده به صورت ماهانه دو سكه پرداخت مي گردد. فرزند مشترك دختر 5 ساله در حضانت مادر (زوجه) است و نفقه ايشان ماهانه چهارصد هزار تومان برعهده زوج مي باشد. جهيزيه زوجه تا قبل از اجراي صيغه طلاق مسترد خواهد شد. زوجين ديگر ادعايي نسبت به هم ندارند لذا صدور گواهي عدم امكان سازش (طلاق توافقي) مورد استدعاست.

امضاء

 

وكيل خانواده         44033677- 09122547699

 

منبع: نمونه دادخواست طلاق توافقيادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ ۲۷ ارديبهشت ۱۳۹۶ توسط s.a
نظرات (0)

همانطور كه مي دانيد بر طبق ماده 1133 قانون مدني و شرع، طلاق به دست مرد است اما مرد مي تواند اجراي حق خود در طلاق را به همسرش يا هر شخص ديگري وكالت دهد اين وكالت در طلاق يا همان حق طلاق به دو صورت است.

يكي اين كه به صورت شرط ضمن عقد در سند نكاحيه نوشته شود. دوم اين كه زوج (مرد) به يكي از دفاتر اسناد رسمي مراجعه مي كند و وكالت در طلاق به همسرش يا ديگري بدهد اگر زوج خارج از كشور باشد مي تواند به سفارت يا كنسولگري ايران مراجعه كند و وكالت در طلاق را به هر كس كه تمايل داشته باشد اعطا كند. اما مورد شايع اين است كه مرد به همسرش وكالت در طلاق مي دهد ولي همانطور كه گفته شد زوج مي تواند اين وكالت در طلاق را به هر كس كه بخواهد فرضا پدرش يا دوستش واگذار كند.

آنچه كه در وكالت در طلاق (حق طلاق) اهميت دارد حدود اختيارات است. به عنوان مثال مرد مي تواند از سردفتر بخواهد كه در وكالت قيد كند طلاق در قبال بذل (بخشيدن) تمام مهريه باشد و يا نه مي تواند وكالت در طلاق را با بذل هر مقدار از مهريه يا غير آن قرار دهد. لذا در خصوص اين پرسش كه آيا با وكالت در طلاق امكان گرفتن مهريه وجود دارد؟ بايد گفت كه بستگي به حدود اختيارات وكيل در وكالت در طلاق دارد.

وكالت در طلاق اگر در ضمن عقد نكاح (سند ازدواج) شده باشد غير قابل عزل از جانب مرد مي باشد و اگر اعطاي وكالت در طلاق در دفترخانه داده شده باشد مي تواند بلا عزل و يا قابل عزل و يا مدت دار باشد كه همه اين موارد بستگي به مرد دارد كه چه نوع وكالت در طلاقي بخواهد اعطا كند.

نمونه متن وكالتنامه حق طلاق با مهريه

نمونه متن وكالتنامه حق طلاق بدون مهريه

اگر زني وكالت در طلاق از همسرش داشته باشد بدون نياز به حضور شوهر در تمام مراحل و از طريق وكيل دادگستري مي تواند با طلاق توافقي، به راحتي طلاق بگيرد. براي اطلاع بيشتر در خصوص مراحل طلاق با داشتن حق طلاق زن به لينك زير مراجعه كنيد.

پرسش ديگر در اين خصوص وجود دارد اين كه آيا زن هم مي تواند وكالت در طلاق به شوهر خود بدهد - يعني عكس آنچه كه در بالا گفته شد - در اين مورد نيز مشكل حقوقي و قضايي وجود ندارد و زن مي تواند با مراجعه به يكي از دفاتر اسناد رسمي به شوهر وكالت براي گرفتن وكيل به جهت مطلقه نمودن خود از قيد زوجيت با وكالت بذل تمام يا قسمتي از مهريه را بدهد اگر چه كه اين وكالت كم ديده مي شود ولي منع قانوني ندارد ولي مشكل اين وكالت نامه ها كه زوج، وكيل زوجه مي شود آزمايش بارداري يا بكارت است كه باز هم نيازمند حضور زوجه براي آزمايش بارداري و يا تست بكارت مي باشد.

براي مشاوره حقوقي رايگان تلفني و همچنين وكيل براي طلاق توافقي و اطلاع كامل از مراحل و هزينه ها با ما تماس بگيريد.

 

منبع: حق طلاق به زنادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ ۲۷ ارديبهشت ۱۳۹۶ توسط s.a
نظرات (0)

 بر طبق آمار رسمي كشور طلاق توافقي پر طرفدارترين و رايج ترين پرونده قضايي كشور است خاصه در شهر هاي بزرگ مثل تهران، طلاق توافقي رتبه اول را دارد. اينكه چرا اين نوع طلاق مقبوليت بسيار پيدا كرده است و اصولا چرا بنيان هاي خانواده، به ويژه در شهرهاي بزرگ رو به سست شدن است از مقوله اين بحث خارج است. به نظر مي رسد گروهي از متخصصين مختلف در زمينه هاي جامعه شناسي، روانشناسي و حقوقي مي بايستي در تحقيقي جامع به دنبال چرايي آن باشند.

قبل از ورود به مراحل انجام طلاق توافقي و توضيحاتي از اين دست، شايان ذكر است كه تجربه وكلاي خانواده گروه پارساي در طول ساليان متمادي فعاليت در زمينه حقوق خانواده و دعاوي مربوط به آن، نشان مي دهد كه در اكثر موارد براي طلاق توافقي عجله نبايد كرد متاسفانه زوجين مختلف و متعددي را ديده ايم كه بعد از وقوع طلاق توافقي پشيمان شده اند و آن را حاصل تصميم و عصبانيت آني مي پنداشتند. وكلاي خانواده ما معتقدند كه والدين و بزرگ تر هاي زوجين مي بايستي با تدبير، حوصله و حسن نيت در پي رفع اختلاف آن ها باشند. طلاق اولين و بهترين راه حل براي برون رفت از اختلاف هاي خانوادگي نيست بلكه آخرين راه حل است. اگر ديديد كه هيچ راهي براي بهبود زندگي و رفع مشكلات نيست تصميم بر طلاق بگيريد. در اين خصوص از تجربه ديگران و مشاور خانواده بهره بگيريد.

اما اگر به هر دليل تمايل به جدايي داشتيد آگاه باشيد كه بهترين گزينه در انواع طلاق، طلاق توافقي است بديهي است كه احترام و كرامت زوجين بيشتر حفظ خواهد شد و عمرشان در دادگاه هاي خانواده و پرونده هاي فرسايشي تلف نخواهد شد. در اين نوشته كه توسط وكيل خانواده متخصص نگارش يافته، سعي شده است كه همه سوالات در مورد طلاق توافقي به صورت جامع پاسخ داده شود.

توصيه مي شود اين مطلب را تا انتها بخوانيد و اگر ابهامي يا سوالي باقي مانده بود با ما تماس بگيريد.

قبل از هر چيز اين نكته حائز اهميت است كه هر نوع طلاقي حتي طلاق توافقي بايد با اجازه دادگاه باشد يعني در خصوص آن راي صادر شده باشد. اگر زوجين (زن و شوهري) تصميم بر جدايي و طلاق داشته باشند، نمي توانند بدون مراجعه به دادگاه و اخذ راي (گواهي عدم امكان سازش) مستقيما به دفتر خانه طلاق مراجعه كنند. ماده 24 قانون حمايت خانواده مقرر داشته: «ثبت طلاق و ساير موارد انحلال نكاح و نيز اعلام بطلان نكاح يا طلاق در دفاتر ازدواج و طلاق، حسب مورد پس از صدور گواهي عدم امكان سازش يا حكم مربوط از سوي دادگاه مجاز است.»

اگر دفتر طلاقي بدون راي دادگاه اقدام به ثبت طلاق و اجراي صيغه آن كند، گذشته از باطل و بي اثر بودن اين طلاق، به موجب ماده 56 قانون حمايت خانواده، به محروميت درجه چهار موضوع قانون مجازات اسلامي از اشتغال به سردفتري محكوم مي شود.

طلاق توافقي چيست؟

طلاق توافقي چگونه است؟

هرگاه زوجين عقد دائم (نه صيغه موقت) تمايل و تفاهم به جدايي و طلاق داشته باشند سر آغاز طلاق توافقي است. در اين خصوص آن ها مي بايستي در زمينه مهريه، حضانت فرزندان و زمان و نحوه ملاقات، نفقه، جهيزيه و اجرت المثل به توافق رسيده باشند هر توافقي در اين موارد در حكم دادگاه منعكس مي شود و ضمانت اجرا خواهد داشت.

اين را بدانيد كه طلاق توافقي به معني بخشيدن مهريه نيست! بعضي گمان مي كنند كه اگر زوجين به طلاق توافقي از هم جدا شوند يعني زوجه همه مهريه را به زوج بخشيده است. همانطور كه اشاره شد هر تصميمي كه زوجين در خصوص مهريه بگيرند منجر به طلاق توافقي خواهد شد، چه آنكه تمام مهريه بخشيده شود يا قسمتي از آن و چه آنكه مهريه نقدا پرداخت شود و يا به اقساط توافق شده و يا مي توان حتي در خصوص مهريه با توافق، چك يا سفته داده شود. اين توافق ها در مورد هر زن و شوهري متفاوت است و بسته به نظر و شرايط آن ها دارد.

توافق نامه طلاق توافقي چيست؟

اين سوالي است كه بعضي از زوجين مي پرسند معمول است كه زوجين شخصا يا توسط وكيل توافق هاي خود را در خصوص طلاق توافقي مكتوب مي كنند. مثلا در توافقي كه در چند روز اخير در دفتر انجام شد زوجين توافق داشتند كه از كل مهريه كه 114 سكه بود، 14 سكه از جانب زوجه در قبال طلاق به زوج بذل شود و نسبت به 110 سكه باقي مانده توافق شد كه 50 سكه در دفتر خانه طلاق از جانب زوج به زوجه داده شود و 60 سكه باقي مانده هر ماه يك سكه به زوجه تا پايان آن پرداخت گردد. همچنين توافق شد تنها فرزند زوجين - پسر 8 ساله - در حضانت پدر باشد و مادر بتواند هر هفته 48 ساعت حق ملاقات داشته باشد..

به عنوان مثال در پرونده اي ديگر زوجين توافق كردند كه همه 300 تمام سكه بهار آزادي بابت مهريه از جانب زوجه به زوج در قبال طلاق بذل گردد.... پر واضح است انواع توافق ها با توجه سليقه ها و شرايط زن و شوهر هاي متقاضي طلاق توافقي، متفاوت است.

اما نكته اي كه بايد توجه دانست اينكه الزامي به نوشتن توافق ها و به عبارت ديگر توافق نامه نوشتن نيست. در بسياري از موارد گرچه زوجين توافق دارند ولي تمايل به رويارويي و مذاكره رو در رو با يكديگر ندارند و شايد صلاح هم نباشد. در مواردي ديده شده است در همين جلسات بگو مگو .... يا دو گرفته است! آنچه اهميت دارد اين است كه در دادگاه تمام توافق ها با جزئيات كامل گفته مي شود.

سوالي كه در بسياري از موارد پرسيده مي شود اين است كه اگر صورت جلسه اي مبني بر توافق هاي زوجين نوشته شود مثلا نوشته شود كه زوجه ادعايي نسبت به مهريه ندارد يا جملاتي مثل اين و بعد از امضاء زوجين يا يكي از آن ها پشيمان شوند آيا امكان سوء استفاده از اين توافق نامه است؟ مسلما جواب خير است زيرا توافقات در راستاي طلاق توافقي بوده است كه به هر دليل منجر به آن نشده است و طرف مقابل نمي تواند به آن استناد كند مگر اينكه توافق نامه قبلي بد نگارش شده باشد و در واقع در آن به كار رفته باشد كه كمي كار را دشوار مي كند به عنوان نمونه در توافق نامه قيد شده باشد كه زوجه كل مهريه را از زوج دريافت كرده است! به جاي اينكه نوشته شده در قبال طلاق به زوج بخشيده يا بذل مي شود. البته در اين موارد باز هم جاي دفاع محفوظ است. تبصره ماده 34 قانون حمايت خانواده مقرر داشته: «هر گاه گواهي عدم امكان سازش صادر شده بر اساس توافق زوجين به حكم قانون از درجه ساقط شود كليه توافقاتي كه گواهي مذكور بر مبناي آن صادر شده است ملغي مي گردد.»

آيا در طلاق توافقي نياز به حضور وكيل است ؟ آيا اگر وكيل طلاق توافقي اختيار كنيم نياز به حضور خودمان در دادگاه است؟ داشتن وكيل در طلاق توافقي با نداشتن آن چه فرقي مي كند؟

اين ها نمونه اي از سوالات مردم است. امروزه مزاياي داشتن وكيل در پرونده هاي قضايي بر كسي پوشيده نيست گرچه هنوز فرهنگ وكيل در جامعه ما كاملا نهادينه نشده است، اما تجربه چند دهه اخير نشان مي دهد كه با افزايش آگاهي اقشار مردم و افزايش فارغ التحصيلان دانشگاه ها، مايل و ضرورت استفاده از مهارت هاي علمي و فني وكيل در پرونده هاي قضايي بيشتر شده است اما آيا طلاق توافقي هم نياز به وكيل دارد؟ جواب اين است كه الزامي در اين زمينه وجود ندارد و اختيار وكيل بسته به نياز و تشخيص هر كدام از زوجين است ما بر اساس تجربه معتقديم كه بودن وكيل خانواده مزاياي فراوان دارد:

1. در صورت اختيار وكيل نيازي به حضور طرفي كه وكيل دارد در تمام مراحل طلاق توافقي دادگاه نيست.

2. براي كساني كه تا كنون با دادگاه اصطلاحا سر و كار نداشته اند، گذشته از نا آگاهي نسبت به طلاق توافقي، استرس و اضطراب مواجه با قاضي و حضور در دادگاه وجود دارد. بديهي است طرفي كه وكيل اختيار كند دچار اينگونه اضطراب ها نخواهد شد.

3. عده اي از مردم با توجه به شخصيت، شغل و ساير مسايل معتقدند كه اگر در مجتمع قضايي خصوصا دادگاه خانواده حضور پيدا كنند چه بسا كه با شخص آشنا و يا از اقوام رو به رو شوند و اين به زعم آن ها براي آبرويشان خوب نيست، گذشته از درست و غلط بودن اين اعتقاد كه جنبه شخصي دارد، بودن وكيل به جاي موكل اين مشكل را حل مي كند.

4. بي شك يكي از آسانترين و سريعترين پرونده ها طلاق توافقي است، اما اهل فن مي دانند در جاي كه توافق هاي زوجين زياد، مدت دار و يا پيچيده است، نياز به كسي است كه از اطلاعات حقوقي كافي برخوردار باشد و به ظرايف و دقايق طلاق توافقي آگاه باشد. لذا توصيه بر اين است كه حتي الامكان در تمام مراحل از وكيل استفاده كنيد. بر نظر وكلاي پارساي اگر شخصي تمايل به حضور در دادگاه را دارد بهتر است وكيل خبره در كنار وي باشد.

5. انجام مراحل طلاق توافقي توسط وكيل به دليل آشنا بودن به شعب دادگاه و رويه آن ها سريعتر خواهد بود.

6. به تجربه ثابت شده است و به كرات هم ديده ايم كه چون در هنگام طلاق بين زن و شوهر و اطرافيان آن ها تنش وجود دارد، بگو مگو و احيانا درگيري بين زوجين و اطرافيان، در دفتر خدمات قضايي، جلسه مشاوره و دادگاه ايجاد مي شود. بهتر است اگر تصميم قطعي براي طلاق توافقي گرفتيد براي حفظ حرمت طرفين و جلوگيري از تنش و درگيري به وسيله وكيل خانواده طلاق توافقي را انجام دهيد.

7. در هنگام طلاق بين بعضي از زوجين بي اعتمادي شديد وجود دارد و زوجين بيم آن را دارند كه طرف مقابل ممكن است اصطلاحا سر او كلاه بگذارد. براي جلوگيري از اين موضوع، داشتن وكيل بهترين راه حل است.

مدارك لازم براي طلاق توافقي چيست؟ 1.اصل عقدنامه يا رونوشت آنبا اين توضيح كه اگر به هر دليل عقد نامه در دسترس نمي باشد يكي از زوجين مي تواند در دفتر خانه اي كه عقد نكاح را ثبت كرده اند و شماره آن در صفحه دوم شناسنامه نوشته شده است مراجعه كند و رونوشت عقد نامه را اخذ نمايد. 2.شناسنامه زوجين 3.ترجيحا كارت ملي (البته اگر شماره ملي را داشته باشيد نيازي به كارت ملي نيست اگرچه كه بودن آن بهتر است)

اگر زوجه دوشيزه باشد براي طلاق توافقي نياز به اجازه پدر دارد؟

خير تنها موردي كه نياز به اجازه پدر يا جد پدري دختر (دوشيزه) مي باشد ازدواج اوست و مشمول طلاق حتي اگر زوجه تمام مهريه را بذل نمايد، نمي شود.

براي انجام مراحل طلاق توافقي از كجا بايد شروع كنيم؟

پس از توافق زوجين بر جدايي از طريق طلاق توافقي با در دست داشتن مدارك مذكور، خودشان يا وكيلشان مي بايستي به يكي از دفاتر خدمات قضايي براي ثبت دادخواست طلاق توافقي مراجعه كنند. ليست دفاتر قضايي شهر تهران و نشاني آن ها در همين سايت ذيل صفحه اول در اختيار موكلين قرار داده شده است. پس از مراجعه به يكي از دفاتر خدمات قضايي بايد توجه داشته باشيد كه نيازي نيست همه توافق هاي مربوط به طلاق توافقي را در دادخواست بنويسيد. معمولا دفاتر خدمات قضايي دادخواست هاي نمونه دارند كه فقط شما پس از ثبت مشخصات سجلي، آن را امضاء مي كنيد. همين كافي است بهتر است توافقات در دادگاه يا جلسه مشاوره گفته شود. بيشتر وكلا همه توضيح مي دهند به جهت سهولت و سرعت، متن دادخواست طلاق توافقي مختصر و كلي باشد. در ادامه گونه اي از دادخواست طلاق توافقي به جهت آشنايي ارائه مي گردد:

نمونه دادخواست طلاق توافقي:

خواهان خانم/آقاي...
خوانده خانم/آقاي...
وكيل  
خواسته طلاق توافقي
دلايل و منضمات 1.عقد نامه 2.شناسنامه زوجين 3.كارت ملي زوجين

رياست محترم دادگاه هاي خانواده تهران

با سلام احتراما اينجانبان بر طبق سند نكاحيه شماره.... دفتر خانه.... تهران از مورخ.... در عقد نكاح دائم يكديگر مي باشيم ولي به دليل عدم تفاهم اخلاقي مايل به جدايي و طلاق مي باشم، لذا از محضر محترمتان صدور گواهي عدم امكان سازش (طلاق توافقي) مورد استدعاست.

امضاء

نمونه اي ديگر از دادخواست طلاق توافقي:

خواهان خانم/آقاي...
خوانده خانم/آقاي...
وكيل  
خواسته طلاق توافقي
دلايل و منضمات 1.عقد نامه 2.شناسنامه زوجين 3.كارت ملي زوجين

رياست محترم دادگاه هاي خانواده تهران

با سلام احتراما به استحضار مي رساند كه اينجانبان بر طبق سند نكاحيه شماره.... دفتر خانه.... شيراز در عقد نكاح دائم يكديگر مي باشيم ولي به دليل اختلافات في ما بين از دادگاه تقاضاي طلاق توافقي داريم و در اين راستا از كل مهريه كه 500 سكه تمام بهار آزادي مي باشد 390 سكه در قبال طلاق از جانب زوجه بذل مي شود و زوج قبول بذل دارد و 110 سكه باقي مانده به صورت ماهانه دو سكه پرداخت مي گردد. فرزند مشترك دختر 5 ساله در حضانت مادر (زوجه) است و نفقه ايشان ماهانه چهارصد هزار تومان برعهده زوج مي باشد. جهيزيه زوجه تا قبل از اجراي صيغه طلاق مسترد خواهد شد. زوجين ديگر ادعايي نسبت به هم ندارند لذا صدور گواهي عدم امكان سازش (طلاق توافقي) مورد استدعاست.

امضاء

نكته: اگر محل وقوع عقد زوجين در شهري به غير از تهران باشد، امكان طرح دادخواست طلاق توافقي در شهر تهران وجود دارد و مشكلي در اين خصوص نيست.

نكته: همانطور كه گفته شد بهتر است متن دادخواست طلاق توافقي بدون ذكر تمام توافقات باشد و مشروح آن ها به دادگاه موكول شود.

نكته: تفاوتي نمي كند كه در ستون خواهان و خوانده دادخواست اسامي زوجين در كداميك نوشته شود. مثلا در ستون خواهان مي تواند اسم زوج باشد يا زوجه. اما پرونده (دادخواست) به دادگاه خانواده اي جهت رسيدگي ارسال مي شود كه نزديك نشاني زوجه باشد.

نكته: در دفتر خدمات قضايي امضاء ها به صورت الكترونيكي انجام مي شود.

نكته: به غير از وكيل دادگستري، هيچ كسي نمي تواند به جاي ديگري حتي اگر وكالت محضري داشته باشد، دادخواست طلاق توافقي را امضاء نمايد.

نكته: هزينه دفتر خدمات قضايي و هزينه دادرسي كه حدود 110 هزار تومان مي شود كه به صورت كارت بانكي در همان دفتر خدمات پرداخت مي گردد.

براي ملاحظه ادامه اين مطلب و شرايط طلاق توافقي، به قسمت دوم مراجعه كنيد.

وكيل براي طلاق توافقي         09122547699

 

منبع: طلاق توافقيادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ ۶ ارديبهشت ۱۳۹۶ توسط s.a
نظرات (0)
[ ۱ ][ ۲ ][ ۳ ][ ۴ ][ ۵ ][ ۶ ][ ۷ ][ ۸ ][ ۹ ][ ۱۰ ][ ۱۱ ]
تمامی حقوق این وبلاگ محفوظ است | قدرت گرفته از : وبلاگدهی آریا  

اینستاگرامی ها

  دستگاه برش لیزر  /  تور نجف /  دوربین مداربسته بیسیمسئو کار حرفه ای  / تشک بادی /  رزرو هتل /  هتل اسپیناس پالاس / ثبت آگهی رایگان / دستگاه برش لیزر / خدمات نظافتی در مشهد / باربری / بسته بندی لوازم منزل / دانلود بازی اندروید / دانلود نرم افزار اندروید /انجام پروژه متلبچت رومطراح و بهینه ساز سئو سایت سیروتا