وكيل خوب در تهران
 
وكيل پايه يك دادگستري - وكيل خانواده
[#VoteTitle#]
[#VTITLE#]
     نتیجه

مشاوره حقوقي طلاق توافقي به صورت تلفني رايگان است.

1-  مراحل انجام طلاق توافقي و مدت زمان انجام طلاق توافقي از ابتدا تا انتها توسط وكيل طلاق توافقي گروه وكلاي پارساي در شهر تهران 3 الي 6 روز كاري  طول مي كشد.

2-  مراحل گرفتن طلاق توافقي از ثبت در دفتر الكترونيك قضايي تا صدور راي طلاق توافقي بدون حضور زوجين انجام مي شود مگر اين كه يكي از زن يا شوهر تمايل به حضور در دادگاه داشته باشند و يا به هر دليل قاضي دادگاه حضور زوجين يا يكي از آن ها را الزامي كند.

3-  در خصوص مراحل طلاق توافقي با وكيل بايد به اين نكته توجه كرد كه يك وكيل نمي تواند همزمان وكالت زن و شوهر را در پرونده طلاق توافقي قبول كند و چنين امري امكان پذير نيست در اين موارد دو وكيل از گروه وكلاي پارساي،وكالت طلاق توافقي زوجين را بر عهده مي گيرد.

4-  انجام مراحل طلاق توافقي با وكيل اجباري نيست ولي پر واضح است كه بودن وكيل مزاياي فراواني دارد. از جمله سرعت، جلوگيري در تنش و درگيري، عدم نياز به مراجعه موكل كه ممكن است مانع كار خود او باشد، كيفيت انجام كار با وكيل و حفظ حقوق موكل و ...

5-  مراحل طلاق توافقي در محضر هم پس از صدور راي طلاق توافقي كه به گواهي عدم امكان سازش معروف است بدون حضور زوجين امكان پذير است. وكيل با مراجعه به دفتر رسمي طلاق و با دادن وكالت به سر دفتر و امضاء دفاتر طلاق، طلاقنامه و شناسنامه مهر خورده زوجين را دريافت مي كند.

6-  پس از ثبت دادخواست طلاق توافقي در دفتر خدمات الكترونيك قضايي، دادخواست به دادگاه فرستاده مي شود و پس از تعيين شعبه توسط معاون ارجاع مجتمع قضايي خانواده (دادگاه خانواده) از سوي دادگاه پيامكي حاوي شماره پرونده و شعبه ارسال مي گردد. با توجه به اين كه معمولا پيامك دادگاه با تاخير ارسال مي شود بهتر است با كد رهگيري دادخواست ثبت شده به سايت عدل ايران قسمت پيگيري و دادخواست مراجعه كنيد تا از شعبه دادخواست طلاق توافقي ارجاع شده مطلع گرديد.

7-  در مرحله بعد با مراجعه زوجين يا وكلاي آن ها به دادگاه، اگر زوجه دوشيزه باشد بايد يك قطعه عكس همراه داشته باشد تا دادگاه او را به پزشكي قانوني به جهت معاينه بكارت معرفي كند. در شهر تهران مراجعه به پزشكي قانوني براي خانم هايي كه اظهار مي دارند كه باكره مي باشند الزامي است. البته راهكار قانوني براي مراجعه نكردن به پزشكي قانوني وجود دارد!

8-  مرحله بعدي از مراحل طلاق توافقي در دادگاه، معرفي زوجين يا وكلاي آن ها به واحد مشاوره است. واحد مشاوره در بعضي از شهر ها در بهزيستي يا مراكز مشاوره خارج از دادگاه است ولي در شهر تهران در هر مجتمع قضايي واحد مشاوره تاسيس شده است. در صورت بودن وكيل و عدم تمايل زوجين مرحله مشاوره دادگاه هم بدون حضور ايشان و توسط وكيل انجام خواهد شد.

9-  مرحله بعد، حضور نزد قاضي شعبه و امضاء صورتجلسه دادگاه است. پس از آن بايد منتظر ماند تا راي تايپ شود و به امضاء قاضي شعبه برسد. مرسوم است كه راي طلاق توافقي به صورت حضوري به زوجين يا وكلاي ايشان در دادگاه ابلاغ مي شود و در ذيل آن مي نويسند كه اعتراضي ندارند و حق تجديد نظر و فرجام خواهي را ساقط مي كنند.

10-  با صدور گواهي عدم امكان سازش و قطعيت آن مرحله بعدي مراجعه به دفتر طلاق است همانطور كه مي دانيد مدت اعتبار گواهي عدم امكان سازش سه ماه پس از تاريخ قطعيت است.

11-  در تمام مراحل طلاق توافقي در دادگاه حضور زوجين يا وكلاي آن ها الزامي است و در صورت پشيماني يكي از آن ها تا قبل از صدور راي، پرونده بسته خواهد شد. بنابراين توافق زوجين از ابتدا تا انتها مي بايستي حفظ شود.

12-  اگر زني دوشيزه يا يائسه نباشد براي ثبت طلاق نياز به آزمايش عدم بارداري است كه امكان اخذ آن از هر بيمارستان يا آزمايشگاهي (خصوصي يا دولتي) بلامانع است.باردار بودن مانع از ثبت طلاق نيست. البته بايد توجه داشت كه در بعضي از مجتمع هاي قضايي آزمايشگاه تاسيس شده است كه زوجه بايستي از آنجا گواهي را اخذ نمايد.

13-  يكي از مراحل طلاق توافقي ثبت توافق هاي زن و شوهر در مورد مهريه، حضانت، نفقه، جهيزيه و اجرت المثل است. رويه به اين صورت است كه وكيل قبل از دادخواست و با مراجعه زوجين توافقات آن ها را صورتجلسه مي كند و توافقنامه طلاق توافقي تنظيم مي كند و به امضاء زوجين مي رساند. بديهي است كه متن توافقنامه طلاق توافقي در راي دادگاه انعكاس پيدا مي كند. در دادگاه نيز نزد مشاور و همچنين نزد قاضي توافقات زوجين صورتجلسه مي شود.

14- مدارك لازم براي طلاق توافقي

15- هزينه طلاق توافقي چقدر است؟

وكيل طلاق توافقي   44963487 - 09122547699 – 09127923611 – 44033677

 منبع: مراحل طلاق توافقيادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ ۲۹ آبان ۱۳۹۶ توسط s.a
نظرات (0)

اين روزها با توجه به شرايط اقتصادي و فرهنگي كمتر خانواده اي است كه به نوعي درگير پرونده هاي قضايي نباشد. بديهي است كه همگان تسلط بر قوانين ماهوي و شكلي ندارند و مقتضاي عقل است كه دفاع از حقوق به وكيل مجرب سپرده شود.

بيشتر افراد نيز علاقه مند هستند كه پرونده هاي خود را به بهترين وكيل محول كنند. در خصوص لزوم استفاده از وكيل متبحر بسيار سخن گفته شده است و علي رغم اين كه هنوز در كشور ما مثل كشورهاي توسعه يافته، استفاده از خدمات وكيل پايه يك دادگستري رواج نيافته است اما آنچنان مزاياي استفاده از وكيل روشن است كه طولاني كردن كلام، توضيحات واضحات خواهد بود. اما نكته اي ظريف اين كه همه هنر وكيل در دانستن قوانين ماهوي نيست به كرات به افرادي برخورد كرده ايم كه در رشته تحصيلي خودشان تبحر داشته اند ولي به فراخور مشكلشان مثل دعاوي خانوادگي، قانون را مطالعه كرده اند و به اطلاعات كلي دست يافته اند اما غافل از اهميت دانستن آيين دادرسي و مقررات شكلي – كه قواعد چگونه رسيدن به حق است – بوده اند و به همين علت دعاوي آن ها به شكست انجاميده است. اهل فن مي دانند كه اهميت راه رسيدن به حق كمتر از دانستن خود حق نيست.

با توجه به مطالب گفته شده كه يك از هزاران مي باشد، نياز استفاده از وكيل در دعاوي بيشتر مشخص مي شود. براي آشنايي بيشتر با وكيل دعاوي توصيه مي شود لينك مربوط به آن كه با رنگ آبي متمايز شده است را مطالعه فرماييد.

 

اما ما گروه وكلاي پارساي معتقديم كه براي بهترين وكيل خانواده بايد بهترين موكل بود وكيل خوب خانواده نياز به موكل خوب دارد به اين صورت كه در تمام مراحل دادرسي مي بايستي چيزي را كه مرتبط به موضوع پرونده مي باشد بدون هيچ گونه ملاحظه اي از وكيل خانواده پنهان نكند و براي موفقيت ضمن داشتن حوصله و صبر آنچه حقيقت تمام و كمال است به وكيل خود بازگو كنيد. مشهور است كه گفته مي شود وكيل محرم اسرار موكل است. مطمئن باشيد كه اسرار و اطلاعات شما نزد وكيل حرفه اي محفوظ خواهد ماند. بدانيد كه پنهان كردن واقعيت از وكيل در نهايت به پرونده شما آسيب مي رساند چه بسا كه وكيل با دانستن تمام جزئيات، نحوه اقامه دعوي يا دفاع را تغيير دهد. مطلب ديگر اين كه طول زمان دادرسي از اختيار وكيل خارج است و موكل بايد بداند كه وكيل نيز مشتاق است هر چه سريع تر پرونده به نتيجه مطلوب برسد.

رويه شعبه هاي مختلف دادگاه ما با هم متفاوت است بعضي سريع و بعضي كند هستند و در مجموع مي توان گفت كه اتفاقات دادرسي در اكثر مواقع قابل پيش بيني كامل نيست و ممكن است پرونده طولاني شود لذا توصيه مي شود در اين خصوص صبر و حوصله داشته باشيد. همانطور كه مي دانيد بيشتر آراء دادگستري قابل اعتراض و تجديد نظر خواهي هستند ممكن است به هر دليل دادگاه بدوي به نفع شما راي مطلوب را صادر نكند. بهترين كار اين است كه به وكيل خود تا انتهاي پرونده اعتماد كنيد آراء بسياري در دادگاه تجديد نظر يا ديوان عالي كشور نقض شده است.

حال كه سخن از بهترين وكيل خانواده در تهران و به عبارت ديگر وكيل خوب خانواده در تهران مي باشد بهتر است كه به دعاوي خانوادگي كه در صلاحيت دادگاه هاي خانواده مي باشد پرداخته شود بر طبق ماده 4 قانون حمايت خانواده مصوب 1391 رسيدگي به امور زير در صلاحيت دادگاه خانواده است:

۱ـ نامزدي و خسارات ناشي از برهم ‌ زدن آن
۲ـ نكاح دائم، موقت و اذن در نكاح
۳ـ شروط ضمن عقد نكاح
۴ـ ازدواج مجدد
۵ ـ جهيزيه
۶ ـ مهريه
۷ـ نفقه زوجه و اجرت ‌ المثل ايام زوجيت
۸ ـ تمكين و نشوز
۹ـ طلاق، رجوع، فسخ و انفساخ نكاح، بذل مدت و انقضاي آن
۱۰ـ حضانت و ملاقات طفل
۱۱ـ نسب
۱۲ـ رشد، حجر و رفع آن
۱۳ـ ولايت قهري، قيمومت، امور مربوط به ناظر و امين اموال محجوران و وصايت در امور مربوط به آنان
۱۴ـ نفقه اقارب
۱۵ـ امور راجع به غايب مفقود ‌ الاثر
۱۶ـ سرپرستي كودكان بي سرپرست
۱۷ـ اهداي جنين
۱۸ـ تغيير جنسيت

يكي از مهمترين دعاوي خانوادگي پرونده هاي طلاق است چه طلاق توافقي، طلاق از طرف زوج (شوهر) و يا طلاق از جانب زن، كه پر واضح است با توجه به اين كه در شرع مقدس و قانون، طلاق به دست زوج است گرفتن طلاق از جانب زن، دعواي كاملا فني و دشوار محسوب مي شود. وكيل مجرب و وكيل خوب براي طلاق مي تواند سير طلاق را با توجه به علم و تجربه و آشنايي با رويه دادگاه براي شما همراه كند.

اگر در خصوص هر كدام از مسائل فوق احتياج مشاوره حقوقي خانواده داشتيد و يا اين كه قصد تشكيل پرونده و يا دفاع از پرونده اي را داشتيد با (وكيل طلاق) تماس بگيريد.

وكيل براي طلاق توافقي - وكيل طلاق در تهران   09122547699 – 44963487 – 09127923611 - 44033677

 

منبع: وكيل خانوادهادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ ۲۹ آبان ۱۳۹۶ توسط s.a
نظرات (0)

مشاوره حقوقي طلاق توافقي به صورت تلفني رايگان است.

1- مراحل انجام طلاق توافقي و مدت زمان انجام طلاق توافقي از ابتدا تا انتها توسط وكيل طلاق توافقي گروه وكلاي پارساي در شهر تهران 3 الي 6 روز كاري طول مي كشد.

2- مراحل گرفتن طلاق توافقي از ثبت در دفتر الكترونيك قضايي تا صدور راي طلاق توافقي بدون حضور زوجين انجام مي شود مگر اين كه يكي از زن يا شوهر تمايل به حضور در دادگاه داشته باشند و يا به هر دليل قاضي دادگاه حضور زوجين يا يكي از آن ها را الزامي كند.

3- در خصوص مراحل طلاق توافقي با وكيل بايد به اين نكته توجه كرد كه يك وكيل نمي تواند همزمان وكالت زن و شوهر را در پرونده طلاق توافقي قبول كند و چنين امري امكان پذير نيست در اين موارد دو وكيل از گروه وكلاي پارساي،وكالت طلاق توافقي زوجين را بر عهده مي گيرد.

4- انجام مراحل طلاق توافقي با وكيل اجباري نيست ولي پر واضح است كه بودن وكيل مزاياي فراواني دارد. از جمله سرعت، جلوگيري در تنش و درگيري، عدم نياز به مراجعه موكل كه ممكن است مانع كار خود او باشد، كيفيت انجام كار با وكيل و حفظ حقوق موكل و ...

5- مراحل طلاق توافقي در محضر هم پس از صدور راي طلاق توافقي كه به گواهي عدم امكان سازش معروف است بدون حضور زوجين امكان پذير است. وكيل با مراجعه به دفتر رسمي طلاق و با دادن وكالت به سر دفتر و امضاء دفاتر طلاق، طلاقنامه و شناسنامه مهر خورده زوجين را دريافت مي كند.

6- پس از ثبت دادخواست طلاق توافقي در دفتر خدمات الكترونيك قضايي، دادخواست به دادگاه فرستاده مي شود و پس از تعيين شعبه توسط معاون ارجاع مجتمع قضايي خانواده (دادگاه خانواده) از سوي دادگاه پيامكي حاوي شماره پرونده و شعبه ارسال مي گردد. با توجه به اين كه معمولا پيامك دادگاه با تاخير ارسال مي شود بهتر است با كد رهگيري دادخواست ثبت شده به سايت عدل ايران قسمت پيگيري و دادخواست مراجعه كنيد تا از شعبه دادخواست طلاق توافقي ارجاع شده مطلع گرديد.

طلاق توافقي در دادگاه

7- در مرحله بعد با مراجعه زوجين يا وكلاي آن ها به دادگاه، اگر زوجه دوشيزه باشد بايد يك قطعه عكس همراه داشته باشد تا دادگاه او را به پزشكي قانوني به جهت معاينه بكارت معرفي كند. در شهر تهران مراجعه به پزشكي قانوني براي خانم هايي كه اظهار مي دارند كه باكره مي باشند الزامي است. البته راهكار قانوني براي مراجعه نكردن به پزشكي قانوني وجود دارد!

8- مرحله بعدي از مراحل طلاق توافقي در دادگاه، معرفي زوجين يا وكلاي آن ها به واحد مشاوره است. واحد مشاوره در بعضي از شهر ها در بهزيستي يا مراكز مشاوره خارج از دادگاه است ولي در شهر تهران در هر مجتمع قضايي واحد مشاوره تاسيس شده است. در صورت بودن وكيل و عدم تمايل زوجين مرحله مشاوره دادگاه هم بدون حضور ايشان و توسط وكيل انجام خواهد شد.

9- مرحله بعد، حضور نزد قاضي شعبه و امضاء صورتجلسه دادگاه است. پس از آن بايد منتظر ماند تا راي تايپ شود و به امضاء قاضي شعبه برسد. مرسوم است كه راي طلاق توافقي به صورت حضوري به زوجين يا وكلاي ايشان در دادگاه ابلاغ مي شود و در ذيل آن مي نويسند كه اعتراضي ندارند و حق تجديد نظر و فرجام خواهي را ساقط مي كنند.

10- با صدور گواهي عدم امكان سازش و قطعيت آن مرحله بعدي مراجعه به دفتر طلاق است همانطور كه مي دانيد مدت اعتبار گواهي عدم امكان سازش سه ماه پس از تاريخ قطعيت است.

11- در تمام مراحل طلاق توافقي در دادگاه حضور زوجين يا وكلاي آن ها الزامي است و در صورت پشيماني يكي از آن ها تا قبل از صدور راي، پرونده بسته خواهد شد. بنابراين توافق زوجين از ابتدا تا انتها مي بايستي حفظ شود.

12- اگر زني دوشيزه يا يائسه نباشد براي ثبت طلاق نياز به آزمايش عدم بارداري است كه امكان اخذ آن از هر بيمارستان يا آزمايشگاهي (خصوصي يا دولتي) بلامانع است.باردار بودن مانع از ثبت طلاق نيست. البته بايد توجه داشت كه در بعضي از مجتمع هاي قضايي آزمايشگاه تاسيس شده است كه زوجه بايستي از آنجا گواهي را اخذ نمايد.

13- يكي از مراحل طلاق توافقي ثبت توافق هاي زن و شوهر در مورد مهريه، حضانت، نفقه، جهيزيه و اجرت المثل است. رويه به اين صورت است كه وكيل قبل از دادخواست و با مراجعه زوجين توافقات آن ها را صورتجلسه مي كند و توافقنامه طلاق توافقي تنظيم مي كند و به امضاء زوجين مي رساند. بديهي است كه متن توافقنامه طلاق توافقي در راي دادگاه انعكاس پيدا مي كند. در دادگاه نيز نزد مشاور و همچنين نزد قاضي توافقات زوجين صورتجلسه مي شود.

14- مدارك لازم براي طلاق توافقي

15- هزينه طلاق توافقي چقدر است؟

وكيل طلاق توافقي 44963487 - 09122547699 – 09127923611 – 44033677

 

منبع: مراحل گرفتن طلاق توافقيادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ ۳ آبان ۱۳۹۶ توسط s.a
نظرات (0)

همانطور كه مي دانيد براي دادن هر دادخواستي در دادگاه مي بايستي هزينه دادرسي پرداخت كرد و با توجه به اين كه امروزه دادخواست ها از طريق دفاتر الكترونيك قضايي ثبت مي گردد هزينه اي نيز اين دفاتر كه بخش خصوصي محسوب مي شوند دريافت مي كنند.

دادخواست ها و خواسته هاي آن، از حيث هزينه دادرسي به دو بخش مالي و غير مالي محسوب مي شوند طلاق توافقي نيز يك خواسته غير مالي نيز محسوب مي شود. در حال حاضر هزينه دادرسي طلاق توافقي جمعا حدود 150 الي 160 هزار تومان مي شود.

پس از ثبت دادخواست طلاق توافقي، هزينه ديگري وجود ندارد مگر مشاوره دادگاه، پس از تصويب قانون حمايت خانواده جديد، داوري از طلاق توافقي حذف گرديد ولي به جاي آن مشاوره اجباري شده است بخش مشاوره دادگاه هم هزينه اي از زن و شوهر دريافت مي كند. اين هزينه مشاوره دادگاه در جاهاي مختلف كشور و مجتمع هاي قضايي هر شهر متفاوت است در حال حاضر هزينه مشاوره طلاق توافقي در تهران 60 الي 80 هزار تومان براي هر دو نفر است.

ديگر هزينه طلاق توافقي پس از صدور حكم (گواهي عدم امكان سازش)، پرداخت هزينه طلاق در محضر (دفترخانه) است تعرفه فعلي دفاتر طلاق براي ثبت طلاق توافقي خلعي با ده درصد كه به حساب دولت ريخته مي شود 445 هزار تومان است كه مي توان گفت هيچ دفترخانه اي با چنين مبلغي طلاق را ثبت نمي كند. در شهر تهران با توجه به انصاف و محل دفترخانه طلاق، هزينه ثبت طلاق در محضر بين 450 الي 550 هزار تومان مي باشد.

حق الوكاله طلاق توافقي يا به بيان ديگر ملاك حق الوكاله وكيل براي طلاق توافقي هم بر طبق آيين نامه تعرفه حق الوكاله وكلاي دادگستري، توافق وكيل و موكل است به همين دليل است كه اگر شما از هر وكيل در خصوص دستمزد او سوال كنيد قيمتي متفاوت خواهد گفت اما با توجه به اين كه گروه وكلاي پارساي سالهاست كه به صورت متمركز در زمينه دعاوي خانوادگي فعاليت دارد. حق الوكاله طلاق توافقي بسيار منصفانه و مناسب حال موكلين دريافت مي شود.

در اين خصوص و همچنين اطلاعات بيشتر در مورد مراحل و شرايط طلاق توافقي و دانستن اطلاعات بيشتر و جزئي تر در مورد هزينه طلاق توافقي با ما تماس بگيريد.

44963487 - 09122547699 – 09127923611 – 44033677

منبع: هزينه وكيل براي طلاق توافقيادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ ۳ آبان ۱۳۹۶ توسط s.a
نظرات (0)

قبل از ورود به جواب سوال توصيه مي شود مطلبي تحت عنوان همه چيز در خصوص اعسار از پرداخت مهريه (قسط بندي مهريه) را كه به طور كامل و به تفصيل در خصوص اعسار از پرداخت مهريه توضيح داده شده است را مطالعه نماييد.

يكي از متداولترين سوالاتي كه از وكيل خانواده مي شود در مورد مهريه و به ويژه اعسار و پيش قسط است. سوال مي شود كه پيش پرداخت مهريه چقدر است؟

در قوانين مرتبط با مهريه و اعسار، ميزاني براي قسط و اقساط مهريه مشخص نشده است حتي ملاكي هم براي آن ارائه نشده است و تماما اختيار تعيين آن به قاضي رسيدگي كننده محول شده است. اين قاضي است كه با توجه به مهريه و ميزان آن، شرايط مالي زوج و دفاعيات زوجه، پيش پرداخت و اقساط را تعيين مي كند. بنابراين مبلغ اقساط مهريه يا همان ميزان اقساط مهريه براي همه يكسان نيست و در هر پرونده اي و در هر شعبه اي، قاضي دادگاه خانواده به صورت موردي تصميم گيري مي كند. بديهي است كه راي اعسار از پرداخت مهريه ظرف 20 روز در دادگاه تجديد نظر استان، امكان تجديد نظر خواهي و اعتراض وجود دارد.

عده اي اصرار دارند كه شما بگوييد حداقل پيش قسط مهريه به چه ميزان است و جواب داده شد كه ملاك و معياري براي آن وجود ندارد و از مواردي است كه در اختيار قاضي دادگاه است.

توجه داشته باشيد كه عدم پرداخت پيش قسط مهريه و همچنين ادعاي عدم توانايي پرداخت پيش قسط مهريه در صورتي كه در دادگاه پذيرفته نشود، موجب صدور حكم جلب زوج خواهد شد.

شايان ذكر نپرداختن مهريه تا 110 سكه تمام بهار آزادي يا معادل آن با شرايطي كه در قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي آمده است از موجبات صدور حكم جلب شوهر خواهد بود و نسبت به مازاد آن حتي در صورت تقسيط توسط دادگاه، در صورت نپرداختن اقساط امكان جلب شوهر وجود ندارد.

پيش قسط مهريه در طلاق زوج از موارد مذكور مستثني نيست اما با اين توضيح كه اگر قبل از طلاق مهريه توسط زوجه مطالبه شده باشد (چه از طريق دادگاه و چه از طريق اجراي ثبت) و متعاقبا توسط زوج دادخواست اعسار داده شده باشد و حكم قطعي در خصوص وضعيت اعسار زوج صادر شده باشد با همان شرايط و با دادن دادخواست طلاق از جانب زوج، امكان طلاق زوجه وجود دارد. ولي اگر زن درخواست مهريه نكرده باشد و مردي دادخواست يك طرفه طلاق تقديم دادگاه كرده باشد و بعد از صدور حكم قطعي طلاق، مدعي عدم توانايي پرداخت كل مهريه را داشته باشد مي بايستي دادخواست اعسار از پرداخت مهريه را تقديم دادگاه كند. در اين رويه دادگاه ها كاملا سختگيرانه است اولا بعضي از شعب اعسار زوج را وقتي دادخواست طلاق داده باشد را نمي پذيرند ثانيا شعبي هم كه مي پذيرند معمولا پيش پرداخت سنگين تري براي زوج در نظر مي گيرند.

توصيه مي شود براي اطلاعات كامل تر در خصوص درخواست طلاق از جانب مرد مطلب مراحل طلاق از طرف مرد را مطالعه نماييد.

وكيل خانواده خوب در تهران           9122547699 - 09127923611 - 44033677

منبع: پرداخت مهريه قسطيادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ ۳ آبان ۱۳۹۶ توسط s.a
نظرات (0)

براي اطلاعات كامل در خصوص طلاق توافقي يا به تعبير عده اي از مردم طلاق تفاهمي، توصيه مي شود كه قسمت اول تا چهارم توضيحات كامل براي طلاق توافقي را كه توسط وكيل خانواده نوشته شده است مطالعه كنيد و يا با ما تماس بگيريد. مشاوره حقوقي تلفني طلاق توافقي رايگان است.

اما به طور خلاصه اين كه طلاق توافقي به طلاقي گفته مي شود كه زوجين به هر دليلي تمايل دارند با تفاهم از هم جدا شوند هر توافقي كه آنها در خصوص مهريه ، نفقه، جهيزيه، حضانت و ملاقات فرزند داشته باشند از نظر دادگاه محترم و قابل قبول خواهد بود به عنوان مثال توافق مي كنند زوجه مهريه را در قبال طلاق ببخشد يا دريافت كند و يا با شرايط توافق شده مهريه پرداخت شود بنابراين تمام موارد توافق در راي دادگاه منعكس خواهد شد و قابليت اجرا دارد.

طلاق توافقي چقدر زمان مي برد؟ طلاق توافقي با توجه به رويه مختلف شعب دادگاه هاي خانواده در تهران معمولا كمتر از يك هفته تمام خواهد شد. در طلاق توافقي علاوه بر حقوق مالي، حضانت فرزندان، نحوه ملاقات و نفقه فرزندان با توافق در راي دادگاه مشخص مي شود وكلاي پايه يك پارساي با اشراف كامل به مجتمع قضايي هاي متعدد تهران طلاق توافقي را با كمترين زمان و منصفانه ترين حق الوكاله براي شما انجام خواهند داد.

نكته: توجه داشته باشيد هيچ زن و شوهري نمي توانند بدون راي دادگاه به دفتر خانه طلاق مراجعه كنند و هيچ دفتر خانه اي نمي تواند طلاق را بدون راي دادگاه ثبت كند.

مدارك لازم براي طلاق توافقي:عقدنامه و شناسنامه زوجين مدارك لازم براي طلاق توافقي اگر كارت ملي را در دسترس نداشته باشيد ولي شماره ملي را بدانيد براي ثبت درخواست طلاق توافقي كفايت مي كند در صورت در دسترس نبودن عقدنامه مي بايستي به دفترخانه اي كه ازدواج كرده ايد مراجعه كرده و رونوشت اخذ نماييد.

نكته: در تمام مراحل طلاق توافقي (طلاق توافقي مراحل) در صورت اختيار وكيل نيازي به حضور طرفي كه وكيل دارد نمي باشد حتي مرحله ثبت طلاق در دفترخانه نيز مي تواند با حضور وكيل و بدون حضور زوجين باشد. مزاياي داشتن وكيل در طلاق توافقي

نكته: تا قبل از صدور راي طلاق توافقي (گواهي عدم امكان سازش) اگر هر كدام از زوجين حتي اگر توافق نامه امضاء كرده باشند و يا دادخواست طلاق را ثبت كرده باشند، در صورت پشيماني، راي طلاق توافقي صادر نمي شود. اما پس از صدور راي طلاق توافقي بر طبق مواد 35 و 36 قانون حمايت خانواده اگر زوج (مرد) پشيمان شود و به دفترخانه براي ثبت طلاق نيايد امكان ثبت طلاق وجود نخواهد داشت مگر اين كه زن از مرد در ضمن راي دادگاه يا به صورت وكالت در طلاق (حق طلاق) وكالت در مراجعه به دفترخانه براي ثبت طلاق داشته باشد.

اما اگر زوجه (زن) بعد از صدور راي طلاق توافقي پشيمان شود زوج مي تواند بدون حضور او به يكي از دفاتر ثبت طلاق مراجعه كند و طلاق را ثبت نمايد البته بايد دانست كه در صورتي كه طلاق خلعي باشد زوجه مي تواند در ايام عده (سه طهر) از زمان ثبت طلاق به آنچه بذل كرده از مهريه يا غير آن، مراجعه كند.

44033677 - 09122547699 - 09127923611

منبع: طلاق توافقي پارسايادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ ۳ آبان ۱۳۹۶ توسط s.a
نظرات (1)

بي شك يكي از مهمترين و خوش نام ترين گروه هاي وكلاي دادگستري در تهران، خاصه در غرب تهران گروه وكلاي پارساي است.

اين گروه متشكل از وكلاي پايه يك خانم و آقا سال هاست كه متمركز به دعاوي خانوادگي مي باشند و به صورت حرفه اي تعداد بي شماري پرونده هاي طلاق توافقي، طلاق از جانب زوج، طلاق از جانب زوجه و ... در دادگاه هاي خانواده تهران و كرج داشته اند. مفتخريم كه كوشيده ايم كه زوجين بسياري را به آشتي و ادامه زندگي مشترك سوق دهيم و در صورت عدم حصول نتيجه در پي احقاق حقوق موكلمان تلاش فراوان كرده ايم.

امروزه بر كسي پوشيده نيست كه دعاوي طلاق، با توجه به حساسيت اجتماعي، مالي و روحي براي زوجين از مهمترين دعاوي دادگستري است كه لزوم تجربه و علم توأمان را از جانب وكيل طلاق مي طلبد.

44033677 - 09127923611 - 09122547699

منبع: وكيل طلاق پارسايادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ ۳ آبان ۱۳۹۶ توسط s.a
نظرات (0)
[ ۱ ]
تمامی حقوق این وبلاگ محفوظ است | قدرت گرفته از : وبلاگدهی آریا